Jälkihuollon sosiaalityö ja ohjaus

Jyväskylän kaupunki, lastensuojelun jälkihuolto

Käyntiosoite: Puistokatu 2 C, 8. hissistaso, 40100 Jyväskylä
Postiosoite: PL 372, 40101 Jyväskylä

Sosiaalityöntekijät:
Maarit Lamberg: 014 266 3552, 050 347 4177
Sanja Puttonen: 014 266 3554, 050 522 7183
Laura Santala: 014 266 3558, 050 676 99
Sari Seppänen: 014 266 3549, 050 368 0471
Teija Tuisku: 014 266 9055, 050 531 9444

Ohjaajat:
Kati Koskela: 014 266 3551, 050 382 5868
Ilse Lähteinen: 014 266 3553, 050 548 0304
Tiina Taivalantti: 014 266 3557, 050 592 5062

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki toteuttaa lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuolto on Jyväskylän kaupungin sijoitetuille nuorille sekä muitten kuntien jälkihuoltonuorille sopimuksen mukaan.

Jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, jotka sijaishuollon jälkeen ovat tarpeellisia.

Nuorelle nimetty sosiaalityöntekijä tekee yhdessä nuoren, vanhempien ja/tai muiden nuorta hoitavien tahojen kanssa asiakassuunnitelmat. Yksilöllisten suunnitelmien, tavoitteiden ja keinojen avulla nuorta voidaan tukea mm. koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankkimisessa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa ja raha-asioiden hoidossa. Tuki voi olla myös ohjausta hoitoon, terapiapalveluihin, tukiasunnon tai tukihenkilön järjestämistä.