Lastensuojelu

@jyvaskylanlastensuojelu

Etsitkö näitä?

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa lasta ja tukea vanhempia, huoltajia sekä muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu on yhteistyötä lapsen ja perheen kanssa lapsen suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Lastensuojelussa etusijalla on aina lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona.

Lapsella on oikeus

 • turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön,
 • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä
 • erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lisätietoa lapsen oikeuksista muun muassa Eduskunnan oikeusasianmiehen sivuilta.

Lisätietoa lastensuojelusta lastensuojelu.info -sivulta ja lastensuojelulaista.

Lapsia ja perheitä ensisijaisesti auttavat muun muassa

 • varhaiskasvatus
 • neuvola
 • koulu
 • nuorisotyö
 • lapsiperheiden perheohjaus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • nuorisovastaanotto
 • perheneuvola tai
 • perhe- ja aikuissosiaalityö.

Lapsioikeudelliset palvelut auttavat perheitä

 • isyys-, elatus-, huoltajuus- ja tapaamisasioissa.

Etsitkö näitä?