Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ammattilaiset keskustelevat, yksi henkilö kasvot kameraan päin. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa lasta ja tukea vanhempia, huoltajia sekä muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu on yhteistyötä lapsen ja perheen kanssa lapsen suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Lastensuojelussa etusijalla on aina lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona.

Lapsella on oikeus

 • turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön,
 • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä
 • erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lisätietoa lapsen oikeuksista muun muassa Eduskunnan oikeusasianmiehen sivuilta.

Lisätietoa lastensuojelusta lastensuojelu.info -sivulta ja lastensuojelulaista.

Lapsia ja perheitä ensisijaisesti auttavat muun muassa

 • varhaiskasvatus
 • neuvola
 • koulu
 • nuorisotyö
 • varhaisen tuen palvelut
 • nuorisovastaanotto
 • perheneuvola tai
 • perhe- ja aikuissosiaalityö.

Lapsioikeudelliset palvelut auttavat perheitä

 • isyys-, elatus-, huoltajuus- ja tapaamisasioissa.

Milloin otan yhteyttä lastensuojeluun?

Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun olet huolestunut omasta lapsestasi, omasta tai perheesi tilanteesta ja tarvitset apua tilanteen ratkaisuun.

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä. Yhteydenottaja voi olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit.

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilla ammattilaisilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon, koulun, poliisin tai seurakunnan työntekijöillä, on lastensuojelulain mukainen velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnista. Yhteydenotto tehdään usein yhteistyössä lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.

Syitä yhteydenottoon voivat olla

 • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
 • lapsen pahoinpitely
 • perheessä ilmenevä väkivalta
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • voimakkaat ristiriidat perheessä
 • muut kriisit

Etsitkö näitä?

Asiasanat:  
lapsi
avohuolto
sijaishuolto
jälkihuolto