Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden jyväskyläläisten lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa.

Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat varhaisen tuen palveluiden perheohjaus ja kotipalvelu ja näiden lisäksi muut kunnan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Perhesosiaalityötä tehdään yhteistyössä perheiden sekä heidän läheisten ja muiden perhettä tukevien peruspalveluiden kuten päiväkotien ja koulujen kanssa.

Yhteydenotot perhesosiaalityöhön liittyvissä asioissa
palveluohjauksen numeroon ma-to klo 8-14 p. 014 266 3501