Perhekeskustoiminta

Ajankohtaista

Perhekompassi -lapsiperheiden palveluohjausta asuinalueilla

Katso syksyn aikataulut sähköisestä palveluopas Perhekompassista.
Aikaa ei tarvitse varata etukäteen. Voit tulla juttelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa, jos mietit mihin ottaisit yhteyttä mieltä askarruttavissa lapsiperheen arjen asioissa. Etsitään yhdessä sopivia ratkaisuja, palveluita tai toimintoja esimerkiksi lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin, kodin pelisääntöihin tai muihin arjen kysymyksiin.

 

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella. Perhekeskusverkostot kokoontuvat noin neljää kertaa vuodessa. Verkostoissa on koolla Jyväskylän kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen lapsiperhetoimijoita sekä alueen asukkaita.
Lapsiperhetoimijoilla tarkoitetaan muun muassa neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, perheneuvolaa, kotipalvelua, perheohjausta, perhekerhoja ja harrastustoimintaa. Alueen asukkaat ovat tervetulleita perhekeskusverkostojen kokouksiin.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista ja yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Kun toimijat tuntevat toisensa, voidaan paremmin suunnitella alueen ja sen asukkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Näin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja suvuvasti, lähellä omaa arkeaan. 

Perhekeskustyötä koordinoi kaksi perhekeskustyöntekijää.

Perhekompassi on osa perhekeskustoimintaa

Perhekompassi on sähköinen palveluiden ja toiminnan löytämisen ja niihin ohjautumisen apuväline. Se on sähköinen palveluopas, johon on koottu lapsiperheille suunnattuja julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja toimintaa. Palveluiden ja toimintojen lisäksi Perhekompassista löytyy perhekeskusverkostojen kokousaikataulut ja muistiot.

Perhekeskusverkostotyötä voi seurata myös Facebookissa ”Jyväskylän perhekeskusverkostot”.

Perhekompassi -palveluohjaus lapsiperheille

Perhekompassi jalkautuu palveluohjauksen muodossa asuinalueille. Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla juttelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta, jos esimerkiksi pohtivat, kehen ottaa yhteyttä tai mikä olisi oikea apu ja tuki perheen tilanteeseen. Mieltä askarruttavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat, kodin pelisäännöt tai arjen pulmatilanteisiin liittyvät asiat.

Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa arvioida perheen kotipalvelun tarvetta ja myöntää kotipalvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin. Tapaamisessa voidaan myös tehdä esimerkiksi yhdessä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai vaikka sopivia alueelta löytyviä kerhoja ja harrastuksia.

Perhekeskustyöntekijä Sari Paananen puh. 014 266 4870, 050 351 8621
Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen puh. 014 266 1849, 050 338 9810