Perhekeskustoiminta

Ajankohtaista

Walk-in palveluohjaukset lapsiperheille ilman ajanvarausta


Tikkakoski:
perjantai 26.4. klo 8.30-11.30 Tikkakosken nuorisotila Nuotikka, Kirkkokatu 3
keskiviikko 15.5. klo 12.30-15.30 Liinalammin päiväkotikoulu, Tervaruukinkatu 36
perjantai 24.5. klo 8.30-11.30 Tikkakosken nuorisotila Nuotikka, Kirkkokatu 3
keskiviikko 5.6. klo 13.30-15.30 Liinalammin päiväkotikoulu, Tervaruukinkatu 36

Vaajakoski: Sampoharjun terveysasema, Vesmannintie 7
tiistai 16.4. klo 8.30-11.30
tiistai 21.5. klo 8.30-11.30
tiistai 18.6. klo 8.30-11.30

Keltinmäki: Keltinmäen hyvinvointikeskus, Keltinmäentie 15
torstai 11.4. klo 8.30-11.30
torstai 25.4. klo 8.30-11.30
torstai 9.5. klo 8.30-11.30
torstai 6.6. klo 8.30-11.30

Kuokkala: Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18
keskiviikko 17.4. klo 13-16
keskiviikko 22.5. klo 13-16
keskiviikko 19.6. klo 13-16

Tule keskustelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa, jos mietit mihin ottaa yhteyttä mieltä askarruttavista lapsiperheen arjen asioissa. Mieltä askarruttavia asioita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, kodin pelisäännöt tai muut arjen tilanteet. Pohditaan yhdessä sopivia ratkaisuja, palveluita ja toimintoja.

 

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella. Perhekeskusverkostot kokoontuvat noin neljää kertaa vuodessa. Verkostoissa on koolla Jyväskylän kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen lapsiperhetoimijoita sekä alueen asukkaita.
Lapsiperhetoimijoilla tarkoitetaan muun muassa neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, perheneuvolaa, kotipalvelua, perheohjausta, perhekerhoja ja harrastustoimintaa. Alueen asukkaat ovat tervetulleita perhekeskusverkostojen kokouksiin.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista ja yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Kun toimijat tuntevat toisensa, voidaan paremmin suunnitella alueen ja sen asukkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Näin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja suvuvasti, lähellä omaa arkeaan. 

Perhekeskustyötä koordinoi kaksi perhekeskustyöntekijää.

Perhekompassi on osa perhekeskustoimintaa

Perhekompassi on sähköinen palveluiden ja toiminnan löytämisen ja niihin ohjautumisen apuväline. Se on sähköinen palveluopas, johon on koottu lapsiperheille suunnattuja julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja toimintaa. Palveluiden ja toimintojen lisäksi Perhekompassista löytyy perhekeskusverkostojen kokousaikataulut ja muistiot.

Perhekeskusverkostotyötä voi seurata myös Facebookissa ”Jyväskylän perhekeskusverkostot”.

Palveluohjaus lapsiperheille

Perhekeskustyöntekijät pitävät ns. ”kävele sisään”- eli walk-in -palveluohjaus vastaanottoja asuinalueilla. Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla keskustelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta, jos esimerkiksi pohtivat, kehen ottaa yhteyttä tai mikä olisi oikea apu ja tuki perheen tilanteeseen. Mieltä askarruttavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat, kodin pelisäännöt tai arjen pulmatilanteisiin liittyvät asiat.

Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa arvioida perheen kotipalvelun tarvetta ja myöntää kotipalvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin. Tapaamisessa voidaan myös tehdä esimerkiksi yhdessä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai vaikka sopivia alueelta löytyviä harrastuksia.

Perhekeskustyöntekijä Sari Paananen puh. 014 266 4870, 050 351 8621
Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen puh. 014 266 1849, 050 338 9810