Lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaaminen

Lapsioikeudelliset palvelut

Käynti- ja postitusosoite: Väinönkatu 6, 3. kerros, 40100 Jyväskylä

Ajanvaraus

Lastenvalvojiin otetaan yhteyttä soittamalla lapsen asuinalueen mukaan soittoaikana. Soittoajat ja alueet löytyvät tekstiosuudesta. Myös Hyvis.fi -sivuston kautta voi varata rajoitetusti aikoja.

Puhelinneuvonta keskiviikkoisin klo 10-12 p. 014 266 7011

Voit joko soittaa tai varata etukäteen Hyvis.fi:n kautta 20 minuutin neuvonta-ajan, jolloin lastenvalvoja soittaa sinulle varattuna aikana.

Chat-palvelu (Asiakaspalvelu) maanantaisin klo 15 - 17  Huomio! Tämä palvelu on suljettuna 17.12.19 - 12.1.20

Lastenvalvoja antaa ohjausta yleisellä tasolla. Palveluun pääsee ilman tunnistautumista.

Neuvontaa ja ohjausta  tiistaisin klo 13 - 15.30

Lastenvalvoja ja palveluohjaaja antavat neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta vuoronumerolla.

 

Palveluohjaus  Huomio! Tiistaina 15.10.18 ei ole puhelinaikaa.

ma ja to klo 9-10 ja ti klo 12-13,  p. 014 266 3993 
ohjaus ja neuvonta, valvotut ja tuetut tapaamiset
- ei ajanvarauksia lastenvalvojille

Toimistosihteeri

ti, to ja pe klo 10-11p. 014 266 8778
- asiakirjapyynnöt, indeksikorotusmerkinnät ja etukäteen sovitut sopimusten allekirjoitukset
- ei ajanvarauksia lastenvalvojille, ei ohjausta eikä neuvontaa

Indeksitarkistus elatusapuun 1.1.2019 alkaen on 1,5 %

Elatusvelvollisen kuuluu maksaa suoraan indeksilain mukaan ilman eri vaatimusta elatusapu korotettuna 1,5 %:lla 1.1.2019 alkaen sopimuksen eräpäivän mukaisesti.

Ajanvaraukset ja peruutukset soittoaikana tai sähköisesti

Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10 

Alue 1: Kuokkala, Nenäinniemi, Pirttimäki, Ristikivi, Ristonmaa, Samulinniemi, p. 014 266 3514

Alue 2: Haapaniemi, Halssila, Jyskä, Lutakko, Vaajakoski, Väinölä, Äijälänranta, p. 014 266 3512

Alue 3: Heinälampi, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Seppälä, p. 014 266 8709

Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, Säynätsalo, p. 014 266 3511

Alue 5: Heinämäki, Palokka, Ritoniemi, Tikkakoski p. 014 266 8905

Alue 6: Holsti, Kankaan alue, Keskustan alue, Lohikoski, Taulumäki, Tourula sekä Pihtipudas ja Viitasaari, p. 014 266 8401

Alue 7: Kortepohja, Laajavuori, Mäki-Matti, Nisula, Rautpohja, Viitaniemi, p. 014 266 7447

Alue 8: Eerola, Haukkamäki, Kirri, Mannila, Mannisenmäki, Savulahti, Terttumäki ja haja-asutusalueet (Kuohu, Vesanka, Leppälahti, Kanavuori, Oravasaari, Nyrölä, Puuppola) sekä Hankasalmi, p. 014 266 3513 

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077

Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle lastenvalvojalle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Sähköisesti varattavat ajat

  • 20 minuutin puhelinneuvonta-aika. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja neuvoo puhelimitse isyyden selvittämistä sekä lapsen asumista, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa.
  • 1,5 tunnin elatus- tai huolto-ja tapaamissopimusneuvotteluaika lapsen asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.
  • 1 tunnin neuvotteluaika elatussopimusten jatkoneuvotteluja varten. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.

Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.

Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen

Myös yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle on mahdollista Hyviksen kautta.

Jyväskylän lapsioikeudelliset palvelut palvelee Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan asukkaita sekä 1.9.2018 alkaen myös Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan asukkaita.

  • lapsen isyyden selvittäminen
  • lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille
  • avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistaminen puolisoiden välillä
  • valvottujen tapaamisten järjestäminen jyväskylässä asuville lapsille

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin.

Valmistautuminen lastenvalvojan sopimusneuvotteluun

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä lapsen asioista, joista he haluavat neuvotella ja sopia lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, hän huolehtii ajan ilmoittamisesta toiselle vanhemmalle ja varmistaa toisen vanhemman läsnäolon tapaamiselle. Vanhemmat voivat tarvittaessa hakea perheasioiden sovittelua ennen lastenvalvojan tapaamista Jyväskylän perheneuvolasta tai Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vanhemmat voivat myös hakea Keski-Suomen käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua.

Eron jälkeisen vanhemmuuden tukena ja apuvälineenä vanhemmat voivat halutessaan käyttää vanhemmuussuunnitelmaa. Vanhemmuussuunnitelma ei ole kuitenkaan juridinen asiakirja, jonka viranomainen voisi vahvistaa tai jonka toteutumista viranomainen kykenisi valvomaan.

Vanhempien on hyvä pohtia ennen lastenvalvojan tapaamista, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa. Vanhemmat voivat sopia lapsen säännöllisten tapaamisten lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta ja tarvittaessa muusta yhteydenpidosta. Tapaamissopimus voi olla voimassa tietyn määräajan tai toistaiseksi, aina lapsen 18 ikävuoteen saakka.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien toiveesta laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä.

Tositteet elatusapua varten ja varallisuuslomake (pdf) Vanhemman on hyvä ottaa tapaamiselle mukaan tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoistaan tietojen tarkistamista varten. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla.

Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa tulee yrittäjällä olla tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta. Yrittäjän pyydetään toimittamaan nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa. Yrittäjän tuloselvityslomake.