Lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaaminen

Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvojat)

Käynti- ja postiosoite: Väinönkatu 6, 3. kerros, 40100 Jyväskylä

Ajanvaraus

Lastenvalvojiin otetaan yhteyttä soittamalla lapsen asuinalueen mukaan soittoaikoina tai puhelinneuvonta-aikoina. Soittoajat ja alueet löytyvät tekstiosuudesta. Myös Hyvis.fi -sivuston kautta voit varata aikoja.

Järjestämme neuvottelut joko paikan päällä tai etäyhteytenä. Toimistolle ei pidä tulla, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, olet tullut ulkomaan matkalta kahden viikon sisällä tai sinut on määrätty karantteeniin. Jos sovitun neuvottelun totetuttaminen mietityttää, ole yhteydessö oman alueen lastenvalvojaan soittoaikana.

Lastenvalvojan puhelinneuvonta tiistaisin klo 13-15, keskiviikkoisin klo 10-12  ja perjantaisin klo 10-11 p. 014 266 7011   

Yleensä päivystää yksi lastenvalvoja, joten jos menee vastaajaan, yritä myöhemmin uudestaan. Koronan takia ei ole ilman ajanvarausta olevaa WalkIn-palvelua.

Chat-palvelu (Asiakaspalvelu) maanantaisin klo 15-17 

Lastenvalvoja antaa ohjausta yleisellä tasolla. Palveluun pääsee ilman tunnistautumista.

Palveluohjaus  Huomio! Ei soittoaikaa tiistaina 13.10. eikä 20.10.2020!

ma ja to klo 9-10 ja ti klo 12-15,  p. 014 266 3993 
ohjaus ja neuvonta, valvotut ja tuetut tapaamiset

Toimistosihteeri

ti, to ja pe klo 10-11,  p. 014 266 8778
- asiakirjapyynnöt ja indeksikorotusmerkinnät
- ei ajanvarauksia lastenvalvojille, ei ohjausta eikä neuvontaa

Indeksitarkistus elatusapuun 1.1.2020 alkaen on  0,77 %

Elatusvelvollisen kuuluu maksaa suoraan indeksilain mukaan ilman eri vaatimusta elatusapu korotettuna  0,77 %:lla 1.1.2020 alkaen sopimuksen eräpäivän mukaisesti.

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaan myös poikkeusoloissa

Noudata lasten tapaamisoikeuteen ja vuoroasumiseen liittyvissä järjestelyissä THL:n ohjeistusta.

Jyväskylän kaupungin korona-sivu.
 

Ajanvaraukset ja peruutukset soittoaikana tai sähköisesti

Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10

Alue 1: Kuokkala, Nenäinniemi, Pirttimäki, Ristikivi, Ristonmaa, Samulinniemi, Väinölä, Äijälänranta, p. 014 266 8709

Alue 2: Haapaniemi, Halssila, Jyskä, Lutakko, Vaajakoski, Korpilahti, p. 014 266 3512

Alue 3: Holsti, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Pupuhuhta, Seppälä, p. 014 266 7447

Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, Säynätsalo, p. 014 266 3511

Alue 5: Heinälampi, Heinämäki, Palokka, Ritoniemi, Tikkakoski p. 014 266 8905

Alue 6: Kankaan alue, Lohikoski, Nisula, Taulumäki, Tourula sekä Pihtipudas ja Viitasaari, p. 014 266 8401

Alue 7: Kortepohja, Laajavuori, Mäki-Matti, Rautpohja, Viitaniemi, p. 014 266 9060

Alue 8: Eerola, Haukkamäki, Kirri, Mannila, Mannisenmäki, Savulahti, Terttumäki sekä Hankasalmi, p. 014 266 3513 

Alue 9: Keskusta (Jyväskylä) ja haja-asutusalueet (Kanavuori, Kuohu, Leppälahti, Nyrölä, Oravasaari, Puuppola, Vesanka), p. 014 266 9879

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja: Mirja Laitinen p. 014 266 3514

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077

Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle lastenvalvojalle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Sähköisesti varattavat ajat

  • 20 minuutin puhelinneuvonta-aika. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja neuvoo puhelimitse isyyden selvittämistä sekä lapsen asumista, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa
  • 1,5 tunnin elatus- tai huolto- ja tapaamissopimusneuvotteluaika laosen asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan
  • 1 tunnin neuvotteluaika elatussopimuksen jatkoneuvottelua varten. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan

Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.

Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen

Myös yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle on mahdollista Hyviksen kautta.

Jyväskylän perheoikeudelliset palvelut palvelee Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan asukkaita sekä 1.9.2018 alkaen myös Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan asukkaita.

  • lapsen isyyden selvittäminen
  • lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille
  • avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistaminen puolisoiden välillä
  • valvottujen tapaamisten järjestäminen jyväskylässä asuville lapsille

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin.

Valmistautuminen lastenvalvojan sopimusneuvotteluun

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Vanhempien on ennen lastenvalvojan käyntiä keskusteltava lapsen kanssa ja selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide. Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Sopimukseen kirjataan lapsen mielipiteen selvittäminen.

Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, hän huolehtii ajan ilmoittamisesta toiselle vanhemmalle. Vanhemmat voivat tarvittaessa hakea perheasioiden sovittelua ennen lastenvalvojan tapaamista Jyväskylän perheneuvolasta tai Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vanhemmat voivat myös hakea Keski-Suomen käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua.

Eron jälkeisen vanhemmuuden tukena ja apuvälineenä vanhemmat voivat halutessaan käyttää vanhemmuussuunnitelmaa. Vanhemmuussuunnitelma ei ole kuitenkaan juridinen asiakirja, jonka viranomainen voisi vahvistaa tai jonka toteutumista viranomainen kykenisi valvomaan.

Vanhempien on hyvä pohtia ennen lastenvalvojan tapaamista, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa. Vanhempien tulisi sopia lapsen säännöllisten tapaamisten lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta ja tarvittaessa muusta yhteydenpidosta. Tapaamissopimus voi olla voimassa tietyn määräajan tai toistaiseksi, aina lapsen 18 ikävuoteen saakka.

Vanhemmat voivat sopia myös lapsen vuoroasumisesta. Tällöin vanhempien tulee määritellä se, kuinka usein lapsen asuminen toisen vanhemman luota toisen luokse vaihtuu ja miten lapsen asuminen järjestetään lomien aikana ja juhlapyhinä.  Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden yhteydessä vanhemmat voivat sopia myös siitä, miten vastuu lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakuluista jakautuu vanhempien kesken.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja muun huoltojan luona. Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien toiveesta laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä.

Tositteet elatusapua varten ja varallisuuslomake (pdf) Vanhemman on hyvä ottaa tapaamiselle mukaan tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoistaan tietojen tarkistamista varten. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla.

Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa tulee yrittäjällä olla tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta. Yrittäjän pyydetään toimittamaan nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa. Yrittäjän tuloselvityslomake.