Maahanmuuttajien palvelut

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät valtio, kunnat, koulutusorganisaatiot, kirkot ja järjestöt. Lain mukaan kunnan tehtävänä on kotouttamiseen liittyvä koordinointi. Jyväskylässä on laadittu kotouttamisohjelma, jonka tavoitteita seurataan vuosittain osana kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaa.

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Info Gloria on matalan kynnyksen neuvontapiste, joka tarjoaa maahanmuuttaneille tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahanmuuttaneen henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Myös monilla muilla järjestöillä on toimintaa ja palveluja maahanmuuttajille ja kotoutumiseen liittyen. Järjestöjen yhteystietoja löytyy yhdistystorin ja kulttuurihakemiston sivuilta.

Lisätietoa kotoutumisesta ja maahanmuutosta