Maahanmuuttajien palvelut

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät valtio, kunnat, koulutusorganisaatiot, kirkot ja järjestöt. Lain mukaan kunnan tehtävänä on kotouttamiseen liittyvä koordinointi. Jyväskylässä on laadittu kotouttamisohjelma, jonka tavoitteita seurataan vuosittain osana kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaa.

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Info Gloria on matalan kynnyksen neuvontapiste, joka tarjoaa maahan muuttaneille tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahan muuttaneen henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lisätietoa kotoutumisesta ja maahanmuutosta