Maahanmuuttajien palvelut

Maahanmuuttajien kotouttamistyö ja monikulttuurinen toiminta Jyväskylässä

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät valtio, kunnat, koulutusorganisaatiot, kirkot ja järjestöt. Lain mukaan kunnan tehtävänä on kotouttamiseen liittyvä koordinointi. Jyväskylässä on laadittu kotouttamisohjelma, jonka tavoitteita seurataan vuosittain osana kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaa.

International Jyväskylä – Info Center on monikielinen palvelupiste, josta voi saada ohjausta ja neuvontaa arjen asioihin 16 eri kielellä. Palvelun tarkoituksena on tukea Jyväskylässä asuvien maahanmuuttajien asettautumista Jyväskylään kotoutumisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. International Jyväskylä – Info Center on avoin kaikille, jotka ovat tulleet Suomeen.

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. 

Myös monilla muilla järjestöillä on toimintaa ja palveluja maahanmuuttajille ja kotoutumiseen liittyen. Järjestöjen yhteystietoja löytyy yhdistystorin ja kulttuurihakemiston sivuilta.

Lisätietoa kotoutumisesta ja maahanmuutosta