Maahanmuuttajien palvelut

2019 syksyllä alkavat maahanmuuttajien kurssit ja koulutukset

2019 syksyllä alkavat maahanmuuttajien kurssit, ohjaus- ja neuvontapalvelu ja muu koulutukseen liittyvä

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät valtio, kunnat, koulutusorganisaatiot, kirkot ja järjestöt. Lain mukaan kunnan tehtävänä on kotouttamiseen liittyvä koordinointi. Jyväskylässä on laadittu kotouttamisohjelma, jonka tavoitteita seurataan vuosittain osana kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaa.

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Info Gloria on matalan kynnyksen neuvontapiste, joka tarjoaa maahan muuttaneille tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahan muuttaneen henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Myös monilla muilla järjestöillä on toimintaa ja palveluja maahanmuuttajille ja kotoutumiseen liittyen. Järjestöjen yhteystietoja löyty yhdistystorin ja kulttuurihakemiston sivuilta.

Lisätietoa kotoutumisesta ja maahanmuutosta

2019 syksyllä alkavat maahanmuuttajien kurssit ja koulutukset

2019 syksyllä alkavat maahanmuuttajien kurssit, ohjaus- ja neuvontapalvelu ja muu koulutukseen liittyvä