Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pöyrätuolissa istuvan henkilön käsi. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, jos:

 • hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa,
 • hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Matkoja voidaan myöntää

 • asioimiseen,
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen,
 • virkistykseen
 • jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin
 • opiskeluun
 • työssäkäyntiin.

Asioimis- ja virkistysmatkoja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kuljetuspalveluja ei voida myöntää henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla.

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Kun myönnettävien kuljetuspalvelumatkojen määrää harkitaan, otetaan huomioon

 • oman auton hankintakustannuksiin myönnetty vammaispalvelulain mukainen avustus,
 • mahdollisuus käyttää palveluliikennettä asiointimatkoilla.

Kuljetuspalvelupäätöksissä mainitaan kuukausittaisten matkojen lukumäärä.

Kuljetuksessa voi olla tarvittaessa saattaja mukana.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien alueella. Kuljetuksen hinta vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-kertalippuhintoja 1.10.2022 alkaen.

Jos asiakkaan matka suuntautuu vyöhykealueiden ulkopuolelle tai lähtö- tai kohdepaikka on Waltti-alueen ulkopuolella, omavastuun määrä pohjautuu entiseen matkakilometripohjaiseen hinnoitteluun.

Toivetaksi käyttöön 1.10.2022

Toivetaksi toimii siten, että asiakas tilaa kuljetuksen normaaliin tapaan kyydinvälityskeskuksesta. Jos autoa ei välityskeskuksen kautta järjesty, välityskeskus neuvottelee asiakkaan kanssa ja sen jälkeen asiakas itse voi tilata kuljetuksen haluamaltaan sopimusautoilijalta ja sopia kuljetuksen aikatauluista. Autoilija ilmoittaa asiakkaan kanssa sovitusta kyydistä ja aikataulusta välityskeskukseen ja kyyti ohjataan suoraan autoilijalle.

Toivetaksi-käytännön myötä asiakkaan on helpompi saada taksi haasteellisina ajankohtina, kuten iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saat sosiaalityöntekijältä.

Kyydinvälityskeskus

Vaikeavammaisten myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt tilaavat matkan kyydinvälityskeskuksesta. Muulla tavoin tilattuja matkoja ei voida korvata. Voit tilata paluukuljetuksen samalla.

 • Kyydinvälityskeskuksen tilausnumero on 014 266 3932
 • Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300

Kun tilaat matkaa, ilmoita seuraavat asiat:

 • nouto-osoite ja määränpää
 • kellonaika
 • käytössä olevat apuvälineet
 • erityistarpeet (saattaminen määränpäähän, saattaja, opaskoira)
 • välipysähdykset (nopeat asioinnit)

Ohjeet kuljetuspalveluihin:

päivitetty 6.6.2022
Päivitetty 6.6.2022


Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohje, voimassa 1.10.2022 alkaen

Voimassa 1.10.2022 alkaen
Voimassa 1.10.2022 alkaen


Asiakkaille lähetetyissä VPL- kuljetuspalveluohjeissa on virheellisesti jäänyt johtavan sosiaalityöntekijän käytöstä poistunut puhelinnumero. Palautteen antamista varten voi tarvittaessa ottaa yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään puhelinnumeroon 050 464 3068.  

Kela-taksi

Keski-Suomen maakunnassa asiakas voi tilata taksin numerosta

 • 0800 414 608 (Taksi Helsinki Oy) tai
 • 0800 021 83 (Menevä Oy)

Omaolo Jyväskylä arvioi liikkumisesta kodin ulkopuolella

Jyväskylässä on käytössä valtakunnallisen Omaolo-palvelun palveluarvio liikkumisesta kodin ulkopuolella. Voit arvioida oletko oikeutettu vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin. Arvion lisäksi saat vinkkejä liikkumista tukevista palveluista.

Omaolo-palvelu on terveyden ja hyvinvoinnin sähköinen palvelu, joka tullaan liittämään osaksi Kanta-palveluita.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen avustajaetuuden voi  hakea EU:n vammaiskortilla

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteessä on vuodesta 2016 alkaen ollut käytössä avustajaetuus. Asiakas maksaa paikallisliikenteen linja-autoissa ja Linkki-VIP-palveluliikenteen autoissa oman matkansa, mutta häntä avustava tai saattava henkilö matkustaa mukana maksutta.

Etuus pysyy muuten samana, mutta uudet avustajaetuudet haetaan jatkossa EU:n vammaiskortilla. Oikeus etuuteen tarkastetaan paikallisliikenteen Linkki-palvelupisteessä Jyväskylässä.
Asiakkaan tulee hakea Kelalta päätös Vammaiskortin saadakseen. EU:n vammaiskorttia haetaan Vammaiskorttitoimistolta

Lisätietoja Linkin sivulta, sivun alareunasta.

Palveluliikenne - Linkki-VIP

Palveluliikenne Linkki-Vip on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palvelu- ja asiointiliikenteellä matkustamiseen ei tarvitse olla vammaispalveluiden kuljetuspalvelupäätöstä vaan kuljetuspalvelu on kaikille avointa ja käytettävissä olevaa palvelua.

Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset. Autot ovat ilmastoituja ja esteettömiä. Tilaa on 14 matkustajalle. Myös pyörätuolilla matkustaville on paikka ja autoissa on kaikille turvavyöt.

Käytössä Waltti-liput ja -hinnat

Palveluliikenteessä on käytössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmä. Matkustaminen onnistuu autosta ostettavilla kertamatkalipuilla tai Waltti-matkakorteilla (arvolippu ja kausilippu). Lippuhinnat ovat samat kuin paikallisliikenteen Linkki-linja-autoissa. Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille palveluliikennekyyti on ilmaista.

Palveluliikenteen aikataulujulkaisuja saa muun muassa Linkki-palvelupisteeltä, Asemakatu 7 tai Oiva-keskukselta, Keljonkatu 26.

Korpilahden asiointiliikenne

Eri puolilla entisen Korpilahden kunnan aluetta asukkaita palvelee taksikyydein hoidettu, kaikille avoin Jyväskylän kaupungin järjestämä asiointiliikenne.

Asiointikyydeillä pääsee ympäristökyliltä Korpilahden kirkonkylälle ja Keljon kauppakeskukseen. Reiteiltä voidaan pyynnöstä tehdä pieniä poikkeamia. Matkasta peritään kilometripohjaisen linja-autotaksan mukainen maksu. Kyyti tilataan soittamalla numeroon 050 449 9628.

Palaute

Palautetta kuljetuspalveluihin liittyen voi antaa esimerkiksi Jyväskylän kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta.