Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pöyrätuolissa istuvan henkilön käsi.

 


 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistymisen tai muun syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset henkilön asuinkunnan alueella tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla. Asioimis- ja virkistysmatkoja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Harkittaessa myönnettävien kuljetuspalvelumatkojen määrää otetaan huomioon oman auton hankintakustannuksiin myönnetty vammaispalvelulain mukainen avustus sekä mahdollisuus käyttää palveluliikennettä asiointimatkoilla. Kuljetuspalvelupäätökset tehdään matkaa/kk.

Vammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, jos:

  • Hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia

Matkoja myönnetään asioimiseen ja virkistykseen käytettäville matkoille sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien alueella. Kuljetuksen hinta vastaa linja-autoliikenteen taksoja. Kuljetuksessa voi olla tarvittaessa saattaja mukana.

Omaolo Jyväskylä arvioi liikkumisesta kodin ulkopuolella

Jyväskylässä on käytössä valtakunnallisen Omaolo-palvelun palveluarvio liikkumisesta kodin ulkopuolella. Voit arvioida oletko oikeutettu vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin. Arvion lisäksi saat vinkkejä liikkumista tukevista palveluista.

Omaolo-palvelu on terveyden ja hyvinvoinnin sähköinen palvelu, joka tullaan liittämään osaksi Kanta-palveluita.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saat sosiaalityöntekijältä.

Kyydinvälityskeskus

Vaikeavammaisten myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt tilaavat matkan kyydinvälityskeskuksesta. Muulla tavoin tilattuja matkoja ei voida korvata. Tilaa kuljetus tuntia ennen matkan lähtöaikaa. Voit tilata paluukuljetuksen samalla.

  • Kyydinvälityskeskuksen tilausnumero on 014 266 3932
  • Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300

Kun tilaat matkaa, ilmoita seuraavat asiat: 

  • nouto-osoite ja määränpää
  • kellonaika
  • käytössä olevat apuvälineet
  • erityistarpeet (saattaminen määränpäähän, saattaja, opaskoira)
  • välipysähdykset (nopeat asioinnit)

Omavastuu määräytyy matkahuollon linja-auton kertamaksujen mukaan.

Ohjeet kuljetuspalveluihin:

Kelan ja vakuutusyhtiöiden korvaamiin matkoihin ei voi käyttää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

  • Kela-taksin tilauspuhelin 0800 302259

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen avustajaetuuden voi 1.12.2018 alkaen hakea EU:n vammaiskortilla

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteessä on vuodesta 2016 alkaen ollut käytössä avustajaetuus. Asiakas maksaa paikallisliikenteen linja-autoissa ja Linkki-VIP-palveluliikenteen autoissa oman matkansa, mutta häntä avustava tai saattava henkilö matkustaa mukana maksutta.

Etuus pysyy muuten samana, mutta uudet avustajaetuudet haetaan jatkossa EU:n vammaiskortilla. Oikeus etuuteen tarkastetaan paikallisliikenteen Linkki-palvelupisteessä Jyväskylässä.
Asiakkaan tulee hakea Kelalta päätös Vammaiskortin saadakseen. EU:n vammaiskorttia haetaan Vammaiskorttitoimistolta

Lisätietoja Linkin sivulta, sivun alareunasta.

Palveluliikenne - Linkki-VIP

Palveluliikenne Linkki-Vip on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palvelu- ja asiointiliikenteellä matkustamiseen ei tarvitse olla vammaispalveluiden kuljetuspalvelupäätöstä vaan kuljetuspalvelu on kaikille avointa ja käytettävissä olevaa palvelua.

Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset. Autot ovat ilmastoituja ja esteettömiä. Tilaa on 14 matkustajalle. Myös pyörätuolilla matkustaville on paikka ja autoissa on kaikille turvavyöt.

Käytössä Waltti-liput ja -hinnat

Palveluliikenteessä on käytössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmä. Matkustaminen onnistuu autosta ostettavilla kertamatkalipuilla tai Waltti-matkakorteilla (arvolippu ja kausilippu). Lippuhinnat ovat samat kuin paikallisliikenteen Linkki-linja-autoissa. Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille palveluliikennekyyti on ilmaista.

Palveluliikenteen aikataulujulkaisuja saa muun muassa Linkki-palvelupisteeltä, Asemakatu 7 tai Oiva-keskukselta, Keljonkatu 26.

Korpilahden asiointiliikenne

Eri puolilla entisen Korpilahden kunnan aluetta asukkaita palvelee taksikyydein hoidettu, kaikille avoin Jyväskylän kaupungin järjestämä asiointiliikenne.

Asiointikyydeillä pääsee ympäristökyliltä Korpilahden kirkonkylälle ja Keljon kauppakeskukseen. Reiteiltä voidaan pyynnöstä tehdä pieniä poikkeamia. Matkasta peritään kilometripohjaisen linja-autotaksan mukainen maksu. Kyyti tilataan soittamalla numeroon 050 449 9628.

Palaute

Palautetta kuljetuspalveluihin liittyen voi antaa esimerkiksi Jyväskylän kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta.