Hyppää pääsisältöön
Kuva
Asukas ja työntekijä katsovat toisiaan ja kommunikoivat. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Sosiaalityö

Vammaispalvelujen sosiaalityö vastaa asiakkaiden tilanteen kartoittamisesta, palvelujen koordinoimisesta sekä vammaispalvelulain mukaisista viranomaispäätöksistä. Sosiaalityöntekijä vastaa myös palvelusuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muun verkoston kanssa. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkuudet jakautuvat pääsääntöisesti asumisalueen mukaisesti postinumeroittain.

Sosiaalityöntekijät arvioivat vammaispalvelulain ns. subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvia palveluja:

  • kuljetuspalvelu
  • henkilökohtainen apu
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta
  • asunnon muutostyöt

Lisäksi sosiaalityöntekijät arvioivat vammaispalvelulain mukaisia harkinnanvaraisia tukitoimia, joita myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:

  • harkinnanvaraiset välineet
  • koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • tulkkipalvelut
  • ylimääräiset vaatekustannukset tai ravintokustannukset

Palveluohjaus

Palveluohjaus vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa sisältää muun muassa kommunikaatio - ohjausta (AAC, tukiviittomaopetus) sekä asiakkaan ja perheen kokonaisvaltaista ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Kehitysvammaisten kanssa työskentelevät palveluohjaajat tukevat erityisen tuen tarpeessa olevia asiakasta ja asiakkaan lähiverkostoa. Palveluohjaaja kokoaa keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta palvelujen käytössä.

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja auttaa vammaisia työnantajia työnantajuuteen liittyvissä tehtävissä, koordinoi ja rekrytoi uusia avustajia. Palvelu on myös viittomakielisille.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Asiasanat:  
kehitysvammainen
vammainen
vammaispalvelut
sosiaalityö