Sosiaalityö ja palveluohjaus

Sosiaalityö

Vammaispalvelujen sosiaalityö vastaa asiakkaiden tilanteen kartoittamisesta, palvelujen koordinoimisesta sekä vammaispalvelulain mukaisista viranomaispäätöksista. Sosiaalityöntekijä vastaa myös palvelusuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muun verkoston kanssa. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jokaisella vammaispalvelujen asiakkaalla on oma vastuusosiaalityöntekijä, joka määräytyy asuinalueen mukaisesti.

Sosiaalityöntekijät arvioivat vammaispalvelulain ns. subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvia palveluja: kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta, asunnon muutostyöt. Lisäksi sosiaalityöntekijät arvioivat vammaispalvelulain mukaisia harkinnanvaraisia tukitoimia, joita myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan: harkinnanvaraiset välineet, koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, tulkkipalvelut, ylimääräiset vaatekustannukset tai ravintokustannukset.

Palveluohjaus

Palveluohjaus vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa sisältää kommunikaatio - ohjausta (AAC, tukiviittomaopetus) sekä asiakkaan ja perheen kokonaisvaltaista ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Palvelu on myös viittomakielisille.