Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nainen katsoo ja valitsee kuvakortteja. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

KEHITYSVAMMANEUVOLA

Osoite: Ylistönmäentie 33 c, 4 krs, 40500 Jyväskylä.
Invapaikka pääsisäänkäynnin edessä kadun varressa.

Kehitysvammaisilla kaupunkilaisilla on oikeus normaaliin, mahdollisimman itsenäiseen elämään. Vammaispalvelut tukee kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja turvaa heille yksilöllisten palveluiden avulla mahdollisuuden tasa-arvoiseen elämään.

Kehitysvammapalveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on vammansa tai autismin perusteella oikeus erityishuoltona tarjottaviin palveluihin. Muutoin palveluissa hyödynnetään peruspalveluja. Palveluja tuotetaan kaupungin omana toimintana ja ostopalveluina.

Kehitysvammaisten kehitysvammalain mukainen asiakastyö

  • Jos olet uusi asiakas, voit ottaa yhteyttä oman alueesi sosiaalityöntekijään. Palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan kirjataan asiakkaan tarpeet ja sovitaan eri tahojen välinen yhteistyö.
  • Jos olet asiakkuudessa, voit ottaa yhteyttä omaan työntekijääsi.

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja laatii palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään yhdessä palvelutarpeen selvitys. Avun, tuen ja kuntoutuksen muodot kirjataan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen.

Palveluohjaus

Palveluohjaaja tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa asiakasta ja asiakkaan lähiverkostoa.  Palveluohjaaja kokoaa keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta palvelujen käytössä.