Ohjeita työnantajalle

Työsopimus

Työnantaja ja henkilökohtainen avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen, yksi työnantajalle ja yksi työntekijälle.
Työsopimuksessa tulee olla kirjattuna seuraavat asiat:

  • Työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet
  • Työntekijän tilinumero ja sähköpostiosoite
  • Työtehtävät
  • Työn alkamisaika
  • Koeaika (enintään 6 kk)
  • Irtisanomisaika
  • Allekirjoitukset

Työsopimuksen mukaan työnantaja liittää tilinumeronsa ( liite ), jonne Jyväskylän kaupunki maksaa korvauksen henkilökohtaisen avustajan tehdyistä työtunneista.

Työsopimuksesta toimitetaan kopio osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki
Vammaispalvelut
Keljonkatu 26, B-talo
40600 Jyväskylä

Työtuntilistat

Työnantaja merkitsee henkilökohtaisen avustajan tekemät työtunnit työtuntilistaan.
Työnantaja on vastuussa etteivät avustajan tekemät ja ilmoittamat työtunnit ja työaikalisät ylitä sosiaalityöntekijän päätöksessään myöntämää tuntimäärää.

Vammaispalveluista korvataan sosiaalityöntekijän päätöksen mukaiset tehdyt tunnit. Työnantaja maksaa itse mahdollisesti ylimenevät tunnit.

Työvuorolistat laaditaan kaksi viikkoa etukäteen.

Työtuntilistat toimitetaan työnantajan ja työntekijän allekirjoittamina tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä.

Tuntilistojen palautusosoite:

Jyväskylän kaupunki
Vammaispalvelut
Keljonkatu 26, B-talo
40600 Jyväskylä

Palkkalaskelmat

Jyväskylän kaupunki otti käytöön sijaismaksajapalvelun SuoraTyö -järjestelmän 1.1.2019 alkaen. Työntekijät saavat palkkalaskelman ilmoittamaansa sähköpostiin 1-3 päivää ennen palkanmaksupäivää. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15 päivä.