Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtaisen avun palveluohjaus

palveluohjaaja Mari Mäkelä
yhteydenotot arkisin klo 9-12,  p. 014 266 3906, tekstiviestit 050 511 1468
henkilokohtainen.apu(at)jkl.fi

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut valmistelee henkilökohtaisen avun sijaismaksajapalvelun käyttöönottoa

Sijaismaksajapalvelun kautta voidaan hoitaa muun muassa palkanmaksu työntekijöille, ilmoitukset 1.1.2019 käyttöönotettavaan tulorekisteriin, palkkalaskelmat työntekijöille, työnantajan vakuutukset ja muut palkanlaskentaan kuuluvat velvoitteet. Jos työnantaja ei halua ottaa käyttöön sijaismaksajapalvelua, hän huolehtii itse kaikista työnantajavelvoitteista.

Työnantaja voi valita ottaako palvelun käyttöön ja valtuuttaa Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut hoitamaan palkanmaksuun liittyvät työnantajan velvoitteet sijaismaksajapalvelun kautta. Työnantaja voi myös jatkaa työnantajatehtävien hoitamista nykyisellä mallilla.

Infotilaisuus henkilökohtaisen avun työnantajille ja henkilökohtaisille avustajille sekä muille kiinnostuneille sijaismaksajapalvelun käyttöönotosta

Kaksi saman sisältöistä infotilaisuutta pidetään Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa, Vapaudenkatu 39-41. Tila on esteetön.

tiistaina 11.12. klo 12-13
tiistaina 11.12. klo 17-18

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja kysymään!

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaminen

 • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Palvelun tarve

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Hakeminen

Palvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella. (Hakemus henkilökohtaisesta avusta)

Maksut

Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu käyttäjille. Vammaisen henkilön toimiessa työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset kohtuulliset kustannukset.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Henkilökohtaista apua järjestetään pääasiassa työnantajamallilla sekä kunnan järjestämänä tai ostopalveluna. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana eli hän palkkaa itselleen avustajan ja toimii hänen työnantajana.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijät

Apua ja neuvontaa työnantajana toimimiseen

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja auttaa tarvittaessa työnantajuuteen liittyvissä tehtävissä:

 • Opastusta, neuvontaa ja tukea työnantajina toimiville vammaisille henkilöille
 • Avustajien välitystä työnantajille lyhyt- ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin
 • Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisille avustajille
 • Henkilökohtaisen avun palveluita
 • Tiedottamista, koulutusta ja vertaistukitoimintaa
 • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella

Työnantaja:

 • Ota yhteyttä henklökohtaisen avun palveluohjaajaan, kun tarvitset avustajaa tai neuvoa työnantajuuteen

Avustajaksi haluava:

 

 

 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut valmistelee henkilökohtaisen avun sijaismaksajapalvelun käyttöönottoa

Sijaismaksajapalvelun kautta voidaan hoitaa muun muassa palkanmaksu työntekijöille, ilmoitukset 1.1.2019 käyttöönotettavaan tulorekisteriin, palkkalaskelmat työntekijöille, työnantajan vakuutukset ja muut palkanlaskentaan kuuluvat velvoitteet. Jos työnantaja ei halua ottaa käyttöön sijaismaksajapalvelua, hän huolehtii itse kaikista työnantajavelvoitteista.

Työnantaja voi valita ottaako palvelun käyttöön ja valtuuttaa Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut hoitamaan palkanmaksuun liittyvät työnantajan velvoitteet sijaismaksajapalvelun kautta. Työnantaja voi myös jatkaa työnantajatehtävien hoitamista nykyisellä mallilla.

Infotilaisuus henkilökohtaisen avun työnantajille ja henkilökohtaisille avustajille sekä muille kiinnostuneille sijaismaksajapalvelun käyttöönotosta

Kaksi saman sisältöistä infotilaisuutta pidetään Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa, Vapaudenkatu 39-41. Tila on esteetön.

tiistaina 11.12. klo 12-13
tiistaina 11.12. klo 17-18

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja kysymään!