Hyppää pääsisältöön
Kuva
Peluriryhmän pyörätuolisählyä. Kuva Jenna Oksanen
Pääsisältö

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaminen

 • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Palvelun tarve

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Omaolo Jyväskylä - arvio henkilökohtaisesta avusta

Jyväskylässä on käytössä Omaolopalvelun palveluarvio henkilökohtaisen avun tarpeesta. Voit arvioida onko sinulla tai läheiselläsi oikeus henkilökohtaisen tuen saamiseen. Saat myös lisätietoa tilanteesi tueksi.

Omaolopalvelu

Hakeminen

Palvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella. (Hakemus henkilökohtaisesta avusta)

Maksut

Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu käyttäjille. Vammaisen henkilön toimiessa työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset kohtuulliset kustannukset.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Henkilökohtaista apua järjestetään pääasiassa työnantajamallilla sekä kunnan järjestämänä tai ostopalveluna. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana eli hän palkkaa itselleen avustajan ja toimii hänen työnantajana.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijät

Apua ja neuvontaa työnantajana toimimiseen

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja auttaa tarvittaessa työnantajuuteen liittyvissä tehtävissä:

 • Opastusta, neuvontaa ja tukea työnantajina toimiville vammaisille henkilöille
 • Avustajien välitystä työnantajille lyhyt- ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin
 • Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisille avustajille
 • Henkilökohtaisen avun palveluita
 • Tiedottamista, koulutusta ja vertaistukitoimintaa
 • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella

Työnantaja:

 • Ota yhteyttä henkilökohtaisen avun palveluohjaajaan, kun tarvitset avustajaa tai neuvoa työnantajuuteen

Avustajaksi haluava:

Henkilökohtaisen avun verkkopalvelu Henkkari

Henkilökohtaisen avun verkkopalvelu Henkkari helpottaa henkilökohtaisen avun välittämistä.

Verkkopalvelussa henkilökohtaisen avun 
-    työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja löytää työntekijän 
-    henkilökohtainen avustaja voi ilmoittautua työnhakijaksi ja löytää töitä.

Henkkarin käyttö vaatii rekisteröitymisen ja henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.
henkkari.jyvaskyla.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Henkilökohtaisen avun palveluohjaus

palveluohjaaja Jari Friman
yhteydenotot arkisin klo 9-10,  p. 014 266 3906
henkilokohtainen.apu(at)jkl.fi

Sijaismaksajapalvelu

Sijaismaksajapalvelun kautta hoidetaan muun muassa palkanmaksu työntekijöille, ilmoitukset tulorekisteriin, palkkalaskelmat työntekijöille, työnantajan vakuutukset ja muut palkanlaskentaan kuuluvat velvoitteet.

Työntekijät saavat palkkalaskelman sähköpostiinsa 1-3 päivää ennen palkanmaksupäivää. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä.

Asiasanat:  
vammainen
koti
apu
henkilökohtainen
avustaja