Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtaisen avun palveluohjaus

palveluohjaaja Mari Mäkelä
yhteydenotot arkisin klo 9-12,  p. 014 266 3906, tekstiviestit 050 511 1468
henkilokohtainen.apu(at)jkl.fi

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on ottanut sijaismaksajapalvelun käyttöön 1.1.2019

Sijaismaksajapalvelun kautta hoidetaan muun muassa palkanmaksu työntekijöille, ilmoitukset 1.1.2019 käyttöönotettavaan tulorekisteriin, palkkalaskelmat työntekijöille, työnantajan vakuutukset ja muut palkanlaskentaan kuuluvat velvoitteet. Jos työnantaja ei halua ottaa käyttöön sijaismaksajapalvelua, hän huolehtii itse kaikista työnantajavelvoitteista.

Työntekijät saavat palkkalaskelman sähköpostiinsa 1-3 päivää ennen palkanmaksupäivää. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Poikkeuksellisesti tammikuun 2019 palkanmaksupäivä on 18.1.2019.

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaminen

 • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Palvelun tarve

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Omaolo Jyväskylä - arvio henkilökohtaisesta avusta

Jyväskylässä otetaan käyttöön helmikuussa valtakunnallisen Omaolopalvelun palveluarvio henkilökohtaisen avun tarpeesta. Voit arvioida onko sinulla tai läheiselläsi oikeus henkilökohtaisen tuen saamiseen. Saat myös lisätietoa tilanteesi tueksi.

Omaolopalvelut ovat terveyden ja hyvinvoinnin sähköisiä palveluita ja ne tullaan liittämään osaksi Kanta-palveluita.

Voit testata palveluarviota jo nyt kirjautumatta palveluun. Jatkokehittämistä varten toivomme asiakaspalautetta.  Voit antaa palautteen arvion täyttämisen jälkeen palaute-painikkeen kautta Omaolo-sivun oikeassa ylälaidassa.

Omaolopalvelu

Hakeminen

Palvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella. (Hakemus henkilökohtaisesta avusta)

Maksut

Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu käyttäjille. Vammaisen henkilön toimiessa työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset kohtuulliset kustannukset.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Henkilökohtaista apua järjestetään pääasiassa työnantajamallilla sekä kunnan järjestämänä tai ostopalveluna. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana eli hän palkkaa itselleen avustajan ja toimii hänen työnantajana.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijät

Apua ja neuvontaa työnantajana toimimiseen

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja auttaa tarvittaessa työnantajuuteen liittyvissä tehtävissä:

 • Opastusta, neuvontaa ja tukea työnantajina toimiville vammaisille henkilöille
 • Avustajien välitystä työnantajille lyhyt- ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin
 • Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisille avustajille
 • Henkilökohtaisen avun palveluita
 • Tiedottamista, koulutusta ja vertaistukitoimintaa
 • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella

Työnantaja:

 • Ota yhteyttä henklökohtaisen avun palveluohjaajaan, kun tarvitset avustajaa tai neuvoa työnantajuuteen

Avustajaksi haluava:

Info-tilaisuus palveluntuottajille Henkilökohtaisen avun ja Vammaisten hoitoavun palvelusetelistä

Aika: keskiviikko 30.1.2019 klo 13.00-15.00
Paikka: Keljonkatu 26, A-talon ruokasali

Jyväskylän kaupunki valmistelee kahden uuden palvelusetelin käyttöönottoa. Info-tilaisuudessa käydään läpi palvelusetelien sisältöä ja käyttöönoton aikataulua.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli on yksi tapa järjestää vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on päätös vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta.

Vammaisten hoitoavun palveluseteli on tarkoitettu vammaisen lapsen perheen tueksi niissä tilanteissa, joissa ei voida myöntää lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen haastavasta käyttäytymisestä tai monivammaisuuden aiheuttamasta erittäin vaativasta hoidosta aiheutuvat pitkittyneet tuen tarpeet.

Ohjelmasisältö (muutokset mahdollisia)

Kahvitarjoilu ja tervetuloa
Palvelusetelitoiminta ja palveluseteleiden sääntökirja
Valmisteilla olevien palvelusetelien sisältö ja käyttöönoton aikataulu
Palvelusetelitoiminnassa käytettävä järjestelmä ja palveluntuottajaksi hakeutuminen
Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 28.1.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen vammaispalvelu.palveluseteli@jkl.fi , kiitos!

 

 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on ottanut sijaismaksajapalvelun käyttöön 1.1.2019

Sijaismaksajapalvelun kautta hoidetaan muun muassa palkanmaksu työntekijöille, ilmoitukset 1.1.2019 käyttöönotettavaan tulorekisteriin, palkkalaskelmat työntekijöille, työnantajan vakuutukset ja muut palkanlaskentaan kuuluvat velvoitteet. Jos työnantaja ei halua ottaa käyttöön sijaismaksajapalvelua, hän huolehtii itse kaikista työnantajavelvoitteista.

Työntekijät saavat palkkalaskelman sähköpostiinsa 1-3 päivää ennen palkanmaksupäivää. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Poikkeuksellisesti tammikuun 2019 palkanmaksupäivä on 18.1.2019.