Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan vamman kannalta välttämättömät

  • asunnon muutostyöt. Niitä ovat muun muassa kynnysten poisto sekä WC- ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt.
  • asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat muun muassa nostolaitteet ja hälytyslaitteet.

Asunnon muutostyöasioissa yhteydenotto sosiaalityöntekijä Tiina Pietikäiseen, puh. 014 266 3900