Valinnanvapauskokeilun raportit ja kyselyt

Sitra: Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Jyväskylän kaupungin alueella

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän kaupungin Huhtasuon, Kuokkalan ja keskustan alueella puhelinhaastatteluilla 27.3.–2.4.2017. Linkki kyselyn tuloksiin (pdf)

Jyväskylän oma asiakastyytyväisyyskysely

Kysely toteutettiin sähköisesti Palse.fi-verkkopalvelun kautta kaikille marraskuun 2017 loppuun mennessä valinnan tehneille asiakkaille. Linkki asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin (pdf)

Väliraportit

Owal Group Oy ja KPMG Oy tekevät sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valinnanvapauskokeilujen ulkoista arviointia. Valinnanvapauskokeilujen ulkoinen arviointi pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valmistelemaan arviointikehikkoon.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä johtamista ja päätöksentekoa palvelevaa tietoa valinnanvapauskokeilujen tuloksista, vaikutuksista ja opeista. Tarkoituksena on tukea erityisesti valinnanvapauskokeilujen toteutusta tuottamalla kokeilualueita, kuten Jyväskylää, hyödyttävää jatkuvaa tietoa ja analyysejä.

Valinnanvapauskokeilun arvioinnin väliraportti Q2 (2018) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arviointi, 2. väliraportti 8.1.2018 (valtakunnallinen) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arviointi, vuoden 2018 ensimmäinen neljännesvuosiraportti (valtakunnallinen) (pdf)