Tietoa valinnanvapauskokeilusta

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeilussa. Valinnanvapauskokeilu päättyy 31.10.2019.

Kokeilu toteutetaan Hankasalmen ja Uuraisten sekä lähes koko Jyväskylän alueen terveysasemilla

 • Kokeilussa ovat mukana Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan, Vaajakosken, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemat.
 • Valinnanvapauskokeilun terveysasemien alueiden asukkaat saavat valita hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen, jolla he haluavat asioida.
 • Kokeilu ei koske kokeilualueiden asiakkaita, jotka ovat palveluasumisen piirissä.
 • Palveluntuottajaksi voivat hakea yksityiset tai kolmannen sektorin terveyspalveluiden tuottajat, jotka täyttävät kokeilussa asetetut ehdot.
 • Kaikkien kokeiluun hyväksyttyjen tuottajien tiedot ovat julkisesti nähtävillä ja vertailtavissa palveluntuottajaluettelossa. Linkki palveluntuottajaluetteloon*

Mitä palveluja kokeiluun kuuluu

Valinnanvapauskokeilussa asiakas saa valitsemaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta omaa terveysasemaansa vastaavat avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut. Lisäksi palveluun kuuluvat hoidon vaatimat röntgen- ja laboratoriopalvelut.

Kokeilun palvelupakettiin kuuluu myös asiakkaan tarvitsema sosiaaliohjaus ja -neuvonta. Sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaan tueksi, jos on esimerkiksi talouteen, asumiseen tai työhön liittyviä ongelmia. Ohjaaja ei tee päätöksiä, mutta ohjaa oikean ammattilaisen luokse. Sosiaaliohjaajan tarkoituksena on tehdä yhdessä terveydenhuollon kanssa töitä asiakkaiden parhaaksi ja oikeanlaisen avun löytymiseksi.

Tilanteissa, joissa asiakas on valinnut yksityisen lääkäriaseman ja tarvitsee muita palveluita, kuten vaikkapa fysioterapeutin tai erikoisvastaanottojen palveluita, hän voi itse maksaen ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajaltaan tai hänet ohjataan yksityiseltä takaisin oman terveysasemansa piiriin saamaan kyseisiä palveluita. Kaupungin terveysasemat varmistavat koko kokeilun ajan, että tarvittavat palvelut ovat asukkaiden saatavilla. Seurantaa tehdään kokeilun aikana toki myös siitä, ovatko asiakkaat valmiita ostamaan lisäpalveluita.

Valinnanvapausoikeus ei koske asiakkaita, jotka ovat säännöllisen palveluasumisen piirissä. Heidän palvelut järjestetään muutoin kunnan puolesta. Valinnanvapauden piiriin ei myöskään kuulu neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Valinnan tekeminen ja palvelumaksut

 • Asiakas tekee valinnan tuottajasta osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla*
 • Palse.fi-sivusto tarkistaa tunnistautumisesi yhteydessä, kuulutko valinnanvapauden piiriin. Se, asutko kokeilussa mukana olevien terveysasemien alueella, ratkaisee kokeiluun pääsyn.
 • Vaihdon voi tehdä myös ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalleen tai kokeilussa mukana olevaan yksityiseen palvelutuottajaan.
 • Hoito uudella palveluntuottajalla alkaa 7 vuorokauden kuluttua valinnan tekemisestä.
 • Siirryttyään julkiselta terveysasemalta yksityiselle tuottajalle, asiakas on velvoitettu käyttämään palveluntuottajan palveluita 6 kuukauden ajan.
 • Asiakasmaksut valinnanvapauskokeilussa ovat yksityisellä ja kolmannella sektorilla täysin samat kuin julkisella sektorilla.
 • Kunta perii asiakasmaksut. Näin varmistetaan se, että asiakkaan vuosittain maksettavat lääkärimaksut niputtuvat kaupungin tietojärjestelmiin eikä ylimääräisiä maksuja tule vaikka hän vaihtaisi palveluntuottajaa kesken vuoden.
 • Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokeilulla tuotetaan tietoa valinnanvapaudesta

Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa.

Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat mm. palveluiden saavutettavuus ja hoitoon pääsy.

Asiakaslähtöisyys keskiössä sote-palvelujen palveluohjausvalmennuksessa

Kun sote-palvelujen rakennetta uusitaan valtakunnallisesti, palveluohjauksen ja -osaamisen rooli tulee korostumaan. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu on järjestänyt toistamiseen palveluohjausvalmennusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille.

Valmennuksessa korostetaan asiakkaan roolia ja eri palvelujen välistä yhteistyötä. Kun palveluohjauksellista työtapaa toteutetaan kaikissa sote-palvelujen ammattiryhmissä, asiakkaat ohjataan sujuvammin oikeisiin palveluihin. Myös kuntalaisia kutsutaan kommentoimaan valmennuksessa syntyviä kehittämisideoita. Lue lisää palveluohjausvalmennuksesta (pdf)

Kysy valinnanvapauskokeilusta

 • Kuntalaiset voivat kysyä valinnanvapauskokeiluun liittyvistä asioista puhelinnumerosta 014 266 0133 maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 9-16.
 • Numeroon tulee soittaa myös, jos haluaa tehdä vaihdon puhelimessa.
 • Valinnanvapauteen perehdytetyt hoitajat neuvovat kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Lue usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin koottuja vastauksia

Anna palautetta valinnanvapauskokeilusta

Linkki valinnanvapauskokeilun palautelomakkeeseen

Lisätietoja

Kokeilun valtakunnalliset sivut (sosiaali- ja terveysministeriö)*

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin osalta: valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jkl.fi