Avoin vastaanotto ja sairaanhoito

Jokaisella koululla on koulukohtaisesti sovittu kouluterveydenhoitajan avoin vastaanotto (hoitotunti). Tällöin oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Tarkemmat vastaanottoajat löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista.

Sairaanhoito

Sairaanhoidolliset tehtävät kuuluvat pääsääntöisesti terveysasemille. Lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia, joissa tapauksissa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Vapaa-ajan tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan omalla terveysasemalla.

Lapsen sairastuessa kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa vanhemmalle tilapäistä hoitovapaata 1-3 päiväksi silloin, kun lapsi on alle 12-vuotias, sairastuminen on tapahtunut koulussa ja terveydenhoitaja on tavannut sairastuneen lapsen. Muissa tilanteissa otetaan yhteys terveysasemalle tilapäisen hoitovapaan saamista varten.

Ensiapu ja koulutapaturmat

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin. Terveydenhoitajalla ja opettajalla on oltava huoltajan ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot.

Tavallisimmissa tapauksissa oppilasta hoidetaan koulussa (terveydenhoitaja/opettaja). Koulu vastaa oppilaasta kunnes huoltajaan on saatu yhteys ja jatkotoimista on sovittu. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan lähimmällä terveysasemalla tai keskussairaalassa. Tavallisesti kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan oman alueen terveysasemalla.

Tartuntataudit ja loiset

Tartuntataudit ja loiset ovat osa yhteisöllisyyttä – ne leviävät helposti, kun ihmiset kokoontuvat yhteen kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla. Lapsille tyypillisiä sairauksia ovat helposti tarttuvat flunssa eli nuhakuume, vatsatauti, märkärupi, rokot sekä erilaiset loiset, kuten täit ja kihomadot. Paras keino välttää monet tartunnat on käsienpesu.

Tarkempia tietoja ja hoito-ohjeita allaolevista tartuntataudeista: