Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin
Pääsisältö

Päihdepalveluja on saatavissa kaikilla Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla sairaanhoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla, terveysasemien yhteystiedot.

Täysi-ikäisten päihteidenkäyttöön liittyvissä akuuteissa tilanteissa yhteydenotto tapahtuu aina omalle terveysasemalle. Päivystyspalveluja ovat palvelu- ja hoidon tarpeen arviointi, hoitovaraukset, hoitoon saattaminen, päihdetestaukset sekä läheisten ohjaus ja neuvonta. Neuvontaa ja ohjausta annetaan arkipäivisin myös puhelimitse.

Mielenterveys-ja päihdesairaanhoitaja (riippuvuuksien hoito)

Terveysaseman mielenterveys-ja päihdesairaanhoitaja tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja hoitoa päihteisiin, peli-ja seksiriippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä kaikille täysi-ikäisille kuntalaisille terveysasemilla. Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa muihin hoitopaikkoihin. Myös omaiset voivat kysyä neuvoa pulmatilanteissa tai silloin, kun heillä on herännyt huoli läheisen päihteiden käytöstä.
Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä riippuvuuksien syntymistä sekä motivoida ja tukea asiakasta muutokseen.

Jokaisella terveysasemalla työskentelee mielenterveys-ja päihdesairaanhoitajia, päihdesairaanhoitajien yhteystiedot.

Ajan voit varata soittamalla oman alueen mielenterveys-ja päihdesairaanhoitajalle. Vastaanotolle et tarvitse lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia. Ajanvarauksellinen vastaanotto ma–pe klo 8–16.

Voit ottaa itse yhteyttä, jos:

  • olet huolissasi omasta tai läheisesi päihteidenkäytöstä
  • olet saanut poliisin päätöksen päihdeseurannasta
  • olet huolissasi peli-tai seksiriippuvuudesta 
  • tarvitset alkolukkolausuntoa

Mielenterveys- ja päihdearviointivastaanotto walk-in akuuteissa mielenterveys- ja päihdeongelmissa

Kyllön terveysaseman keskitetty mielenterveys- ja päihdearviointivastaanotto palvelee Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaita. Vastaanotolle voi tulla, kun oma tai läheisen päihteidenkäyttö tai mielenterveys huolestuttaa.

Vastaanotto palvelee ilman ajanvarausta pääsääntöisesti seuraavina aikoina:

  •  arkisin klo 8–11 ja klo 12-14, pääaula huone 2
  •  palvelunumero 014 266 9038 klo 8-11 ja 12-14

Tarkistathan mahdolliset poikkeavat aukioloajat sivustolta Mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä. Vastaanotolla tehdään tilannekartoituksia, palveluohjausta muihin hoitopaikkoihin ja suunnitellaan jatkohoitoa.
Walk-in vastaanotolla ei kirjoiteta lääkereseptejä, uusita niitä tai kirjoiteta sairaslomaa.

Alkoholivieroitushoito 

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu Kyllön terveysasemalla toimivan mielenterveys-ja päihdearviovastaanoton kautta tai yhteistyössä oman alueen päihdehoitajan kautta. Muina aikoina oman terveysaseman tai Sairaala Novan päivystyksen kautta.
Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa. 

Avovieroitus

Alkoholin käytön avovieroitus sopii asiakkaille, jotka eivät tarvitse varsinaista vieroitushoitoa osastolla, vaan pärjäävät kotona. Avovieroitus on turvallinen lääkkeellinen hoito, joka voidaan aloittaa hoitajan arvion perusteella päihdearviointivastaanotolla.

Lääke- tai huumevieroitusjakso 

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu Kyllön terveysasemalla toimivan mielenterveys-ja päihdearviovastaanoton kautta tai yhteistyössä oman alueen päihdehoitajan/terveysviranomaisen kautta. Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa. Hoito tapahtuu Päihdelääketieteen osastolla, Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen. Hoidon kesto yksilöllinen, n. 2-4 viikkoa. 

Päihdelaitoskuntoutus

Laitoskuntoutuksen voi hakeutua silloin, kun avohuollon palvelut tai vieroitushoito eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia tai kun tarvitaan väliaikaista irtautumista tavallisesta elinympäristöstä. Laitoskuntoutus suunnitellaan yhdessä päihdesairaanhoitajan ja päihdekoordinaattorin kanssa. Laitoskuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna päihdehuollon laitoksissa. Ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista tehdään palvelutarpeen arviointia ja -suunnitelmaa sekä maksupäätöstä ja -sitoumusta varten. Laitoshoitoa varten maksusitoumuksen valmistelee päihdekoordinaattori. Päihdelaitoskuntoutuspäätökset valmistellaan terveydenhuoltolain mukaisesti. Päihdelaitoskuntoutuksen ajalta saatat olla oikeutettu kuntoutusrahaan, jolloin päihdekuntoutuslaitoksen pitää olla Kelan hyväksymä. Lisätietoja: kela.

Päihdekoordinaattori

Päihdekoordinaattori on päihdetyön asiantuntija, joka vastaa konsultaatioihin ja on tukena potilaan hoidon suunnittelussa sekä hoitaville tahoille että potilaalle. Tarkoituksena on koordinoida potilaiden täysi-ikäisten erityistason päihdehoitoon ohjauksia yhdessä lähettävän tahon kanssa sekä auttaa jatkohoidon suunnittelussa. Potilaiden hoito voi olla joko erityistason, perustason tai laitoskuntoutuksen keinoin toteutettavaa. Tavoitteena on, että jokaisen päihdepotilaan jatkohoito palveluista toiseen siirryttäessä toteutetaan suunnitelmallisesti päihdekoordinaattorin kautta/tuella.
Susanna Moisio 040- 4877614, sähköpostilla susanna.moisio@jyvaskyla.fi

Ajoterveysseuranta tai alkolukko

Ota yhteyttä oman terveysaseman päihdesairaanhoitajaan. Seurantaan ohjaudutaan yleensä poliisin päätöksellä. Ajoseuranta toteutetaan yksilökäynteinä ja laboratorioseurannoin. Seurannan kesto vaihtelee yksilöllisesti. 
Ammattiautoilijoille ja huumausainerateille ajoterveysseuranta Päihdelääketieteen poliklinikalla p. 014 333 7013.

Vapautuvat vangit

Vapautuvien vankien asioissa yhteys Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön alkuarvioinnin tiimiin. Ma, ti, to ja pe klo 9-11 p. 0142661972.

Hyödyllisiä linkkejä:

Päihdelääketieteen hoito- ja tutkimuskeskus

Nuorisovastaanotto

Nuorten päihdepalvelupolku

Päihdelinkki 

Irti huumeista

AA-toiminta

Peluuri

Pelirajaton

A-kilta

Mielenterveystalo

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Asiasanat:  
päihteet
päihdepalvelut
mielenterveyspalvelut