Hyppää pääsisältöön

Yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Eläkkeensaajan asumistukea voi saada pienituloinen, 16-64-vuotias eläkkeensaaja. Asumistukea haetaan Kelalta.

Kelan asumisen tuet
Kelan palvelunumero - yleinen asumistuki
ma-pe klo 8-18
puh. 020 692 201

Kelan palvelunumero - eläkkeensaajan asumistuki
ma-pe klo 8-18
puh. 020 692 202

Aikuisen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki

Voit saada Kelasta vammaistukea, jos olet 16 vuotta täyttänyt pitkäaikaisesti sairas tai vammainen, ja toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, jos sairaus tai vamma heikentää kykyäsi huolehtia itsestäsi, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai työ- ja opiskelutehtävistä. Sairauden tai vamman tulee myös aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

Kelan Eläkettä saavan hoitotuella tuetaan sairaan tai vammaisen kotona asumista ja kotona tapahtuvaa hoitoa, sekä korvataan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia. Myös jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa oleva henkilö voi saada eläkettä saavan hoitotukea.

Voit saada hoitotukea, jos olet eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi ollut heikentynyt vähintään vuoden ajan. Sairauden tai vamman tulee aiheuttaa säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

Kelan vammaistuet
Kelan palvelunumero vammaistukiasioissa
ma-pe 8-18
puh. 020 692 211

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukea haetaan Kelalta.

Kelan opiskelijatuet
Kelan palvelunumero - opiskelijat
ma-pe klo 8-18
puh. 020 692 209

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Kunta voi myöntää sosiaalista luottoa esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, kuntoutumi-seen tai asumisen turvaamiseen. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole vähävaraisuutensa takia mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Lisätietoja oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea voit saada, jos tulosi ja varasi eivät riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja. Tukea voidaan myöntää myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta.

Lisätietoja oman kunnan sosiaalitoimistosta.