Hoito ja kuntoutus

Mielenterveyden hoito ja kuntoutus muodostuu erilaisista arkea tukevista palveluista. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan palvelut sekä kuntoutuskurssit.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon vastuuyksikkö

Psykiatrista avohoitoa annetaan perusterveydenhuollon toimesta terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistoissa. Myös yleissairaalapsykiatrian poliklinikka antaa lyhytkestoista kriisihoitoa.

Sairaanhoitopiirin psykiatriseen avohoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin/hoitajan lähete. Psykiatrista hoitoa tarvitsevien ensisijainen hoitopaikka on kotipaikkakunnan terveyskeskus tai mielenterveystoimisto, jossa arvioidaan mahdollinen erikoissairaanhoidon tarve. Lähete on mahdollista saada myös työterveyshuollon tai yksityislääkärin kautta.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suun terveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Jyväskylän toimipiste
Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä

Pomppu - ponnahdus työelämään

Pomppu on mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelu.Työhönvalmennus voi olla tarpeen ammatillisten suunnitelmien varmistamiseksi tai sitä voidaan tarvita suoraan työllistymisen tukemiseksi. Työhönvalmennuksessa on keskeistä ohjattu ja tuettu työ sekä elämänhallintataitojen kartuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Työhönvalmennuksen lähtökohtana on kuntoutujan oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Valmennuksen aikana kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön.

Pomppu - ponnahdus työelämään tavoitteet

  • työllistyminen ja työelämässä pysyminen
  • lisääntyneet ja parantuneet työelämävalmiudet
  • erilaisten työtehtävien pitkäkestoinen kokeilu myös ulkopuolisissa työpaikoissa
  • erilaisiin ammatteihin/ tehtäviin soveltumisen ja/tai tietynlaiseissa työtehtävissä suoritumisen selvittäminen
  • opintojen jatkaminen ja loppuun saattaminen
  • sopivan koulutusalan löytyminen

Haastatteluajan sopimalla voi tullatutustumaan Pompun työhönvalmennukseen. Haastattelua varten tarvitset kopion hoitavan lääkärin B-lausunnosta.

Yhteystiedot: Kirsi Heiskanen-Nikula p. 050 311 8574 (ma-to klo 8-16)
Sovatek-säätiö, Kyllön palvelukeskus,Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä.

Mielenterveyskuntoutujien työhövalmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta. Palvelutottajana on Sovatek-säätiö.

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 170 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä.

Jyväskylän toimipiste:
Mielenterveysyhdistys Kello ry
Kivääritehtaankatu 10 B k1, 40100 Jyväskylä
p. 044 282 1119
toimisto(at)mtykellory.net
www.mtykellory.net

Mielenterveyden keskusliiton tapahtumat ja koulutukset

Verve Oy / Jyväskylä

Työuran käännekohdissa Verven tehtävänä on varmistaa, että löydät itsellesi mielekkään työelämän polun. Autamme sinua pääsemään tai palaamaan työhön, sekä pysymään ja jaksamaan siellä paremmin. Työnantajille olemme apuna, kun tarvitaan ratkaisuja työntekijän tai koko työyhteisön muutostilanteisiin.

Käyntiosoite:
Väinönkatu 1, 3.krs, 40100 Jyväskylä
p. 044 407 7121
fax. 014 338 4101

Palvelupäällikkö Aino Lahti
p. 040 833 8641
aino.lahti(at)verve.fi