Eroauttamisen palvelut

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta

Väinönkatu 6, 3. kerros, Jyväskylä
p. 014 266 3590

  • ma klo 15-17
  • ti klo 10-12
  • to klo 12-14
  • pe klo 10-12

Ohjausta ja neuvontaa annetaan päivystysaikoina puhelimitse tai henkilökohtaisilla käynneillä. Muuten perheneuvolassa asioidaan ajanvarauksella.

Päivystyspuhelussa voit jättää ilmoittautumisesi ja vastaanottoaika ilmoitetaan sinulle myöhemmin. Jonotusajat vaihtelevat muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kiireellisissä asioissa pyrimme antamaan vastaanottoajan mahdollisimman pian.

Asioista voi keskustella myös nimettömänä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Perheneuvola auttaa myös vanhempien eroon liittyvissä tilanteissa. Eroon liittyvissä asioissa työmuodoista sovitaan yhdessä työntekijän kanssa. Suuri osa eroon liittyvästä auttamisesta on perhekohtaista tarpeen mukaista työskentelyä.

Perhekohtaisen työskentelyn lisäksi perheneuvolassa on tarjolla kaksi eroon liittyvää ryhmää, aikuisten eroseminaari ja lasten eroryhmä. Eroseminaariin voi ilmoittautua myös ilman muuta asiakkuutta perheneuvolassa.

Perheasiainsovittelu

Vanhemmat voivat hakea apua ja tukea - perheasiainsovittelua, kun eroa harkitaan, eropäätös on tehty tai aiemmin tehdyt lasta koskevat sopimukset eivät toimi. Tarkoituksena on auttaa ja tukea vanhempia lapsen asioista sopimiseen.Voit varata ajan joko soittamalla perheneuvolaan puhelinneuvonta-aikoina tai varaamalla ajan sähköisesti, Hyviksen kautta.  Sovittelussa kummankin vanhemman läsnäolo on tärkeää, joten varatessasi aikaa varmista, että aika sopii molemmille.
Sovittelu esite pdf

Eroseminaari

Suomalainen eroseminaari on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä eronneille tai eroa harkitseville lapsiperheen vanhemmille. Ryhmässä käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Keskeistä prosessissa on itsetuntemuksen lisääntyminen ja ryhmän tarjoama vertaistuki.
Eroseminaari esite - pdf

Lasten eroryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Ryhmään ohjaudutaan perheneuvolan asiakkuuden kautta. Kahdeksan kertaa kokoontuvassa ryhmässä on kerrallaan 5-6 lasta. Lasten ryhmän rinnalla on kolme vanhempien ryhmätapaamista. Ryhmä on tarkoitettu perheneuvolan asiakkuudessa olevien perheiden lapsille.
Lasten eroryhmä esite pdf

Follo

Käräjäoikeus tarjoaa huoltoriitoihin asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua, Folloa.  Huoltoriidan asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi.
Keski-Suomen käräjäoikeus
Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa