Hyppää pääsisältöön

Sijaisperheenä eli perhehoitajana voi toimia vähintään 25-vuotias yksin asuva henkilö tai pariskunta, joiden ikäero suhteessa sijoitettavaan lapseen voi olla korkeintaan 45 vuotta. Sijaisvanhemmilta edellytetään, että heidän elämäntilanteensa, terveydentilansa ja parisuhteensa on vakaa.

Sijaisvanhemmilla tulee olla aikaa, halua ja kykyä kiintyä lapseen sekä yhteistyökykyä, sillä sijaisvanhemmat tekevät yhteistyötä lapsen läheisverkoston ja viranomaisten kanssa. Kaikki perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä.

Perhehoitajalta odotetaan riittäviä valmiuksia vastaanottaa sijoitettu lapsi perheeseen:

 • suojella ja hoitaa lasta
 • huomioida lapsen kehitykselliset tarpeet ja viiveet
 • tukea lapsen ja hänen syntymäperheensä välisiä suhteita
 • luoda pysyviä suhteita lapsen elämään
 • toimia ammatillisen tiimin jäsenenä

Esteitä perhehoitajana toimimiselle voivat olla esimerkiksi:

 • lastensuojelun asiakkuus omassa perheessä
 • päihde- tai mielenterveysongelma perheessä
 • kriisi omassa elämäntilanteessa
 • vakava sairaus perheessä

Perhehoitajien valmennus

Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö valmentaa perheitä sijaisperheiksi ryhmämuotoisen PRIDE-valmennuksen avulla. PRIDE-valmennus on prosessinomainen koulutus ja se sisältää:

 • 9 ryhmätapaamista
 • henkilökohtaisia tapaamisia perheen kanssa
 • kirjallisia yksilökohtaisia tehtäviä

Valmennuksessa tarjotaan perheelle tietoa sijaisvanhemmuudesta, lapsen kehityksestä, yhteistyöstä lapsen perheen ja viranomaisten kanssa. PRIDE-valmennus antaa valmiudet toimia pitkäaikaisena sijaisperheenä kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle.

Sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-valmennuksen tavoitteena on taata kaikille sijaiskotia tarvitseville lapsille mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen sekä turvata sijoituksen jatkuminen niin kauan, kuin se on lapsen kannalta tarpeellista.

Valmennuksen aikanakin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä sijaisperheeksi. Valmennuksessa valmentajaparina toimii aina sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhempi.

Lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi ryhtyvät perheet osallistuvat lisäksi erilliseen täydennyskoulutukseen PRIDE-valmennuksen jälkeen.

Valmennukseen osallistuvilta peritään maksu, joka kattaa koulutuksen opintomateriaalin ym. kulut.

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö järjestää PRIDE-valmennusta säännöllisesti, pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja seuraavasta valmennuksesta tai seuraa tiedotustamme internet-sivustollamme ja Facebookissa.

 

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö Facebookissa