Kotipalvelua palvelusetelillä

Jyväskylässä lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään pääosin palvelusetelillä, jolloin asiakas ostaa palvelun yksityisiltä yrittäjiltä. Myöntävän päätöksen saatuaan perhe saa palvelusetelin, jolla he voivat ostaa kotipalvelua kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Jyväskylän kaupunki maksaa palvelusetelin arvosta vähintään 20 euroa/tunti ja korkeintaan 32 euroa/tunti kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli niin sanotun omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

Hyväksytyt palveluntuottajat on koottu yhteiseen rekisteriin, josta palvelusetelin saaneet voivat valita itselleen sopivimman. Rekisteri löytyy osoitteesta palse.fi

Lisätietoja palvelusetelitoiminnasta, palveluseteliyrittäjyydestä ja palvelusetelituottajaksi hakemisesta palveluseteli-sivuilta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4§

Näin käytät palveluseteliä lapsiperheiden kotipalvelussa

Palvelusetelillä Jyväskylän kaupunki maksaa vähintään 20 euroa/h ja enintään 32 euroa/h kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli ns. omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

1. Palveluohjaaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen sekä palvelusetelin ja ne tulevat asiakkaalle kotiin postitse. Palvelu- ja maksupäätöksen mukana tulee kopio, joka annetaan yrityksen työntekijälle.

2. Kun palveluohjaaja on myöntänyt perheellenne kotipalvelua palvelusetelillä, voitte valita kotipalveluyrityksen saamastanne listasta tai osoitteesta palse.fi.

Voitte kirjautua Palseen omilla verkkopankkitunnuksillanne, saamanne asiakaspäätöksen tiedoilla tai etsiä palveluntuottajia kohdasta asiakkaille:

  • Valitse: Etsi palveluita ja palveluntuottajia
  • Valitse: Siirry etsimään palvelusetelipalveluita ja vertailemaan niiden tuottajia
  • Valitse: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala
  • Valitse: Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu tai Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, sen mukaan mitä teille on myönnetty

3. Palse.fi -osoitteessa on näkyvissä yritysten tuntihinnat. Lisäksi linkeistä pääsette halutessanne tutustumaan yritysten kotisivuihin ja näyteikkunoihin.

4. Tilatkaa palvelu valitsemastanne yrityksestä ja sopikaa yrityksen kanssa käyntiajat noudattaen palveluohjaajan kanssa sovittuja tuntimääriä ja palvelun voimassaoloaikaa. Kertokaa riittävästi perheenne tilanteesta ja avuntarpeen luonteesta..

5. Asiakas, joka maksaa omavastuuosuuden:
Yritys laskuttaa teiltä omavastuuosuuden toteutuneiden tuntien mukaan. Jos haluatte perua yrityksen käynnin selvittäkääetukäteen milloin käynti tulee viimeistään perua, jotta käyntiä ei veloiteta.

6. Jos tilanteenne muuttuu, ettekä tarvitse kaikkia myönnettyjä tunteja, voitte jättää osan tunneista käyttämättä. Käyttämättä jäänyt palveluseteliraha palautuu takaisin kaupungille. Käyttämättä jäänyttä palveluseteliä ei voi muuttaa rahaksi.