Lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaaminen

 

Lapsioikeudelliset palvelut

Käynti- ja postiosoite:  Väinönkatu 6, 3.kerros  40100 Jyväskylä

 

Lastenvalvojan puhelinneuvonta keskiviikkoisin

 • klo 11-12 asiakkaat voivat soittaa, p. 014 266 3511
 • klo 10-11 lastenvalvoja soittaa asiakkaalle päin sähköisesti etukäteen varatun neuvonnan

Palveluohjaus

ma, ke, to klo 9-10 ja ti klo 12-13  
ohjaus ja neuvonta, valvotut ja tuetut tapaamiset
p. 014 266 3993 - ei ajanvarauksia lastenvalvojille

Asiakirjapyynnöt ja indeksikorotukset

ti ja pe klo 10-11 ja klo 12-15
toimistosihteeri, p. 014 266 8778  - ei ajanvarauksia lastenvalvojille

(Jyväskylässä toimistossa arkisto Hankasalmen osalta syksystä 2014 alkaen ja Wiitaunioninin osalta 1.9.2108 alkaen)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Muutoksia palveluissa!

* torstaina 13.12. henkilökunta koulutuksessa - ei soittoaikoja klo 9 - 10

* toimistomme on suljettuna maanantaina 31.12.2018

 

 

Jyväskylän lapsioikeudelliset palvelut palvelee Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan asukkaita sekä 1.9.2018 alkaen myös Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan asukkaita.

 • lapsen isyyden selvittäminen
 • lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
 • lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
 • lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille
 • avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistaminen puolisoiden välillä
 • valvottujen tapaamisten järjestäminen jyväskylässä asuville lapsille

Ajanvaraus puhelimitse tai sähköisesti

Ajanvaraus lapsen asuinalueen lastenvalvojalle soittoaikana ma ja to klo 9-10 ja ti klo 12-13.

Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen  Myös yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle on mahdollista Hyviksen kautta.

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077. Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Huolto- ja tapaamissopimusneuvotteluajat ja samanaikaisesti tehtävä elatussopimusneuvotteluaika varataan puhelimitse tai sähköisen Hyvis yhteydenottopyynnön lastenvalvojalle kautta.

Kaikkia lastenvalvojan palveluaikoja on mahdollista varata puhelimitse soittoaikoina. Osa ajoista on mahdollista varata myös sähköisesti.

Sähköisesti varattavissa olevat ajat:

 • 20 minuutin puhelinneuvonta-aika. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja neuvoo puhelimitse isyyden selvittämistä sekä lapsen asumista, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa.
 • 1,5 tunnin elatussopimusneuvotteluaika lapsen asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.
 • 1 tunnin neuvotteluaika elatussopimusten jatkoneuvotteluja varten. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.
 • 1 tunnin isyyden selvittämisaika lapsen äidin asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle.

Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.

Lastenvalvojien puhelinnumerot alueittain

Kuokkala, Nenäinniemi, Pirttimäki, Ristikivi, Ristonmaa, Samulinniemi, p. 014 266 3514

Hankasalmi, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Mannila, Seppälä, haja-asutusalueet, p. 014 266 3513

Haapaniemi, Halssila, Jyskä, Korpilahti, Lutakko, Vaajakoski, Väinölä, Äijälänranta, p. 014 266 3512

Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, Säynätsalo, p. 014 266 3511

Mannisenmäki, Palokka, Ritoniemi, Tikkakoski p. 014 266 8905

Kortepohja, Laajavuori, Mäki-Matti, Nisula, Rautpohja, Viitaniemi, p.014 266 7447

Pihtipudas, Viitasaari, Jyväskylän keskusta, Heinälampi, Holsti, Kankaan alue, Lohikoski, Taulumäki, Tourula, p. 014 266 8401 

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin, joten yhteydenotto palveluun tapahtuu puhelimitse soittoaikoina.

Valmistautuminen lastenvalvojan sopimusneuvotteluun

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä lapsen asioista, joista he haluavat neuvotella ja sopia lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, hän huolehtii ajan ilmoittamisesta toiselle vanhemmalle ja varmistaa toisen vanhemman läsnäolon tapaamiselle. Vanhemmat voivat tarvittaessa hakea perheasioiden sovittelua ennen lastenvalvojan tapaamista Jyväskylän perheneuvolasta tai Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vanhemmat voivat myös hakea Keski-Suomen käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua.

Vanhempien on hyvä pohtia ennen lastenvalvojan tapaamista, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa. Vanhemmat voivat sopia lapsen säännöllisten tapaamisten lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta ja tarvittaessa muusta yhteydenpidosta. Tapaamissopimus voi olla voimassa tietyn määräajan tai toistaiseksi, aina lapsen 18 ikävuoteen saakka.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien toiveesta laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Tositteet elatusapua varten. Vanhemman on hyvä ottaa tapaamiselle mukaan tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoistaan tietojen tarkistamista varten. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla.

Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa tulee yrittäjällä olla tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta. Yrittäjän pyydetään toimittamaan nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa. Yrittäjän tuloselvityslomake.