Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän perhekeskusverkostot, kuvakollaasi lapsista, nuorista ja lapsiperheistä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä / kuvat Hanna-Kaisa Hämäläinen

Ajankohtaista

Parisuhteen huoltoasema
Tarvitseeko parisuhteesi huoltoa? Onko aika katsastaa parisuhde?

Parisuhteen huoltoasema on jyväskyläläisten lapsiperheiden vanhemmille tarkoitettua kertaluontoista (1-3 kertaa) matalan kynnyksen ohjausta. Huoltoasemalle voi tulla yksin tai yhdessä. Parisuhteen huoltoasemalla katsastetaan keskustellen parisuhteen tila. Tarvittaessa saa vinkkejä ja neuvontaa, kotitehtäviä tai ohjausta muihin parisuhdepalveluihin. Parisuhteen huoltoaseman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seurakunta.

Huoltoasema on avoinna tiistaisin klo 12.30-16 Huhtasuon ja Kuokkalan perhekeskuksissa vuoroviikoin. Varaa noin tunnin mittainen maksuton aika puhelimitse Anne Savolin p. 050 380 0583 tai Tiina Tuukkanen p. 050 338 9810.

Perhekeskustoiminnan omavalvontasuunnitelma (pdf)

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella. Perhekeskusverkostot kokoontuvat noin neljää kertaa vuodessa. Verkostoissa on koolla Jyväskylän kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen lapsiperhetoimijoita sekä alueen asukkaita.
Lapsiperhetoimijoilla tarkoitetaan muun muassa neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, perheneuvolaa, kotipalvelua, perheohjausta, perhekerhoja ja harrastustoimintaa. Alueen asukkaat ovat tervetulleita perhekeskusverkostojen kokouksiin.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Kun toimijat tuntevat toisensa, voidaan paremmin suunnitella alueen ja sen asukkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Näin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja sujuvasti, lähellä omaa arkeaan.

Perhekompassi on osa perhekeskustoimintaa

Perhekompassi on sähköinen palveluopas, johon on koottu lapsiperheille suunnattuja julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja toimintaa. Palveluiden ja toimintojen lisäksi Perhekompassista löytyy perhekeskusverkostojen kokousaikataulut ja muistiot.

Perhekeskusverkostotyötä voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa "Jyväskylän Perhekompassi".

Perhekompassi -ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille

Perhekompassi jalkautuu asuinalueille. Ajankohdat löytyvät Perhekompassin nettisivuilta. Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla juttelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta, jos esimerkiksi pohtivat, kehen ottaa yhteyttä tai mikä olisi oikea apu ja tuki perheen tilanteeseen. Mieltä askarruttavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat, kodin pelisäännöt tai arjen pulmatilanteisiin liittyvät asiat.

Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa arvioida perheen kotipalvelun tarvetta ja myöntää kotipalvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin. Tapaamisessa voidaan myös tehdä esimerkiksi yhdessä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai vaikka sopivia alueelta löytyviä kerhoja ja harrastuksia.Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen p. 050 338 9810
Perhekeskustyöntekijä Hanna Leveelahti p. 050 351 8621.

Parisuhteen huoltoasema

Tarvitseeko parisuhteesi huoltoa? Onko aika katsastaa parisuhde?

Parisuhteen huoltoasema on jyväskyläläisten lapsiperheiden vanhemmille tarkoitettua kertaluontoista matalan kynnyksen ohjausta. Huoltoasemalle voi tulla yksin tai yhdessä. Parisuhteen huoltoasemalla katsastetaan keskustellen parisuhteen tila. Tarvittaessa saa vinkkejä ja neuvontaa, kotitehtäviä tai ohjausta muihin parisuhdepalveluihin.

Parisuhteen huoltoaseman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seurakunta.

Huoltoasema on avoinna tiistaisin klo 12.30-16 Huhtasuon ja Kuokkalan perhekeskuksissa vuoroviikoin. Myös etätapaamiset onnistuvat. Varaa tunnin mittainen maksuton aika puhelimitse Anne Savolin p. 050 380 0583 tai Tiina Tuukkanen p. 050 338 9810.

Asiasanat: