Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme aikuista juttelee ja yhdellä on tietokone sylissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Palvelutarpeen arviointitiimi

p. 014 266 0135, arkisin kello 8–15.30
Väinönkatu 6, 4. kerros,
40100 Jyväskylä

Johtava sosiaalityöntekijä

Piritta Jetsu
p. 050 343 1793

Palvelutarpeen arviointitiimin omavalvontasuunnitelma (pdf)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen ja lapsiperheen asioissa

Palvelutarpeen arviointitiimin sosiaaliohjaajat tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Voit ottaa palveluohjaukseen ja neuvontaan yhteyttä puhelimitse, kun sinulla on huoli omasta tai perheesi tilanteesta tai kun et tiedä, mitä pitäisi tehdä ja haluat ohjeistusta asioittesi hoitamiseen.

Myös lapsen, nuoren tai perheen kanssa työskentelevä viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen tai perheen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton, kun tilanne ei ole kiireellinen. Näissä tilanteissa yhteydenotto voi korvata lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeen.  Katso toimintaohjeet, kuinka toimia kiireellisessä tilanteessa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton ja lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä lapsesta tai lapsiperheestä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointitiimiin, kun

 • tarvitset neuvontaa ja ohjausta lapsiperheiden palveluista.
 • olet huolissasi lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta.
 • olet huolissasi lapsen vanhemmasta tai perheen kokonaistilanteesta.
 • haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Huolen aiheita voivat olla

 • lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
 • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet tai lapsen väkivaltaisuus
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • ristiriidat perheessä
 • muut kriisit

Näin teet sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton

Voit tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton sähköisesti verkossa. Toiminto on käytössä vain jyväskyläläisille lapsille. Mikäli lapsi on kirjoilla muualla kuin Jyväskylässä, niin teethän yhteydenoton suoraan siihen kuntaan tai kaupunkiin. Teethän yhteydenoton lapsen nimellä ja jos tiedossasi on lapsen henkilöturvatunnus, niin täytät myös sen sähköiseen lomakkeeseen. 

Kuka voi tehdä yhteydenoton?

 • Lapsen huoltaja ja lapsi itse, jos kokee tarvitsevansa tukea.
 • Viranomainen asiakkaan/lapsen huoltajan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa. Jos viranomaisella ei ole asiakkaan/lapsen huoltajan suostumusta, tehdään lapsesta lastensuojeluilmoitus. 

Näin teet lastensuojeluilmoituksen

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisesti verkossa. Toiminto on käytössä vain jyväskyläläisille lapsille. Mikäli lapsi on kirjoilla muualla kuin Jyväskylässä, niin teethän lastensuojeluilmoituksen suoraan siihen kuntaan tai kaupunkiin. Teethän lastensuojeluilmoituksen lapsen nimellä ja jos tiedossasi on lapsen henkilöturvatunnus, niin täytät myös sen sähköiseen lomakkeeseen. 

Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä.

Voit myös toimittaa lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton kirjallisena osoitteeseen: 

Jyväskylän kaupunki, Varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimi, Väinönkatu 6, 4. kerros, 40100 Jyväskylä

•    Voit tulostaa täältä Lastensuojeluilmoitus, ilmoitusosa (pdf) lomakkeen.
•    Voit myös kirjoittaa lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton vapaamuotoisesti.

Mikäli olet huolissasi raskaana olevasta henkilöstä tai pariskunnasta, joka on saamassa lapsen voit tehdä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jonka voi tehdä verkossa sosiaalihuoltolain mukaisena ilmoituksena

Näin toimit kiireellisissä lastensuojeluasioissa

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita klo 8-16 välillä virka-aikaiseen lastensuojelun päivystykseen, p. 014 266 0921. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: sosiaalipäivystykseen, p. 014 266 0149 tai Hätäkeskuksen numeroon 112.

Ilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen

Kiireellisissä tilanteissa lapsen tai nuoren tilanne selvitetään heti.

Ensimmäiset 7 arkivuorokautta

 • Palvelutarpeen arviotiimin työntekijä on yhteydessä lapsen huoltajiin.
 • Lapseen ja nuoreen ollaan yhteydessä, jos se on mahdollista asian ja lapsen iän kannalta.
 • Puhelussa selvitetään perheen kokonaistilannetta, millaista tukea lapsi ja perhe toivoo tai tarvitsee sekä mitkä palvelut voisivat auttaa perhettä.
 • Joskus lapsen ja perheen tilanne selviää puheluissa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, eikä muita toimia tarvita. Puhelun perusteella perhe voidaan ohjata myös ennaltaehkäiseviin lapsi- ja perhepalveluihin.

Lapsen ja perheen tuen tarve selvitetään 3 kuukauden aikana

Lapsen palvelutarpeen arviointi aloitetaan aina, jos tarvitaan laajempaa lapsen ja perheen tilanteen kartoittamista. Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. 

Lapselle nimetään selvitystyöskentelyn ajaksi oma työntekijä. 

Selvitystyöskentelyssä voi olla lapsen ja huoltajien tapaamisia yhdessä ja/tai erikseen kotona ja/tai palvelutarpeen arviointitiimin toimipaikassa. 

Selvityksen aikana pääsääntöisesti tavataan myös lapsi toimistolla, koululla/päivähoidossa tai kotona. 

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen muiden läheisten sekä lasta ja perhettä tuntevien työntekijöiden kanssa. 

Selvityksen työskentelytapa arvioidaan perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Arvioinnin jälkeen

 • Selvitys päätetään, jos tilanne on ratkennut eikä tukitoimille ole tarvetta.
 • Selvitys voidaan päättää, jos perheen tilannetta voidaan tukea ennaltaehkäisevillä palveluilla, kuten nuorisovastaanotolla, kotipalvelulla, ennaltaehkäisevällä perhetyöllä, perheneuvolalla tai kolmannen sektorin palveluilla.
 • Selvityksen jälkeen lapsi voi jatkaa sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa perhesosiaalityön tiimissä, jos lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.
 • Lapselle avataan lastensuojelun asiakkuus lastensuojelun avohuollossa, jos arvioidaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelun sosiaalityötä tai palveluita.