Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hoitaja ja vanhus, hoitajan käsi vanhuksen hartella

Jyväskylässä tukipalveluiden tuottajarekisteri  

www.palse.fi 

  • Valitse kohta –Asiakkaalle, seuraavaksi -Itse maksettavat palvelut
    ja sitten sivun alareunasta -Tukipalveluiden tuottajarekisteri. 
  • Rekisteristä löytyy yritysten yhteystiedot ja palveluiden hinnat.

Arvonlisäveroton palvelu

Asiakkaat, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi, sairauden, iän tai vamman vuoksi, voivat ostaa sosiaalihuoltopalveluita maksamatta arvonlisäveroa. Palveluja voi ostaa tukipalveluiden tuottajarekisterissä olevilta yrityksiltä. Arvolisäverottomuuden ehtona on, että asiakkaalle on tehty palvelusuunnitelma ja -sopimus. Tukipalveluista voi saada myös kotitalousvähennystä.

Kotipalvelulla, joka katsotaan arvolisäverottomaksi sosiaalihuoltopalveluksi, tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon kuuluvia toimintoja ja niissä avustamisesta. Näitä voivat olla esimerkiksi lasten hoito ja kasvatus, asiointi ja muu jokapäiväiseen elämään liittyvä.

Tukipalvelujen myöntäminen

Kotipalvelua myönnetään sairauden, synnytyksen, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Palvelutarpeen voi aiheuttaa myös perhe- tai elämäntilanne. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina on mahdollista saada ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotitalousvähennyksen palvelusta voi saada, mikäli kyseessä on tavanomainen hoiva- ja hoitopalvelu sekä kotitaloustyö. Edellytyksenä on myös, että työstä suurin osa tehdään kotona. Jos henkilöä avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi kaupassakäynnissä, on sen oltava vain vähäinen osa palvelua.

Jyväskylän kaupunki valvoo tukipalveluiden tuottajarekisterissä olevien yritysten toimintaa.