Tukipalvelut

Jyväskylässä tukipalveluiden tuottajarekisteri  

www.palse.fi 

  • Valitse kohta –Asiakkaalle, seuraavaksi Itse maksettavat palvelut
    ja sitten sivun alareunasta Tukipalveluiden tuottajarekisteri. 
  • Rekisterissä yritysten yhteystiedot ja palveluiden hinnat.

Asiakkaat, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi, sairauden, iän tai vamman vuoksi, voivat ostaa sosiaalihuoltopalveluita arvonlisäverottomasti. Palveluita voi ostaa tukipalveluiden tuottajarekisterissä olevilta yrityksiltä. Arvolisäverottomuuden ehtona on, että asiakkaalle on tehty palvelusuunnitelma ja -sopimus. Tukipalveluista voi saada myös kotitalousvähennystä.

Kotipalvelulla, joka katsotaan arvolisäverottomaksi sosiaalihuoltopalveluksi, tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon kuuluvia toimintoja ja niissä avustamisesta. Näitä voivat olla esimerkiksi lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien hoitaminen.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Perusteeksi voidaan katsoa myös perhe- tai elämäntilanne. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotitalousvähennyksen palvelusta voi saada, mikäli kyseessä on tavanomainen hoiva- ja hoitopalvelu sekä kotitaloustyö. Edellytyksenä on myös, että työstä suurin osa tehdään kotona. Jos henkilöä avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi kaupassakäynnissä, on sen oltava vain vähäinen osa palvelua.

Jyväskylän kaupunki valvoo tukipalveluiden tuottajarekisterissä olevien yritysten toimintaa.