Hyppää pääsisältöön
Kuva
kädet kutovat

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hakemus liitteineen toimitetaan omaishoidontuesta vastaaville työntekijöille.

Yhteystiedot

sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Aikuisten omaishoidontuki

OIVA-keskus/ omaishoito
Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä

Ydinkeskusta-Mattilanpelto-Keljonkangas-Kypärämäki-Keltinmäki:

Tiina Kurkinen, p. 014 266 3778, 050 300 2090

Halssila-Kuokkala-Jyskä-Vaajakoski-Leppälahti-Oravasaari:

Sanna Kanniainen, p. 014 266 3779, 040 594 6710

Lohikoski-Palokka-Taulumäki-Kortepohja-Viitaniemi-Mannila-Mäki-Matti:

Päivi Viitala, p. 014 266 3635, 050 516 6182, paivi.h.viitala[at]jyvaskyla.fi

Säynätsalo-Korpilahti-Kuohu-Vesanka-Tikkakoski-Puuppola- Huhtasuo:

Sirkka Seppänen, p. 014 266 3944, 040 354 3269

 

Kehitysvammaisten ja alle 18-vuotiaiden omaishoidontuki

Vammaispalvelut/ omaishoito
Ylistönmäentie 33 C, 4 krs,  40500 Jyväskylä

Ydinkeskusta, Mäkimatti, Vaajakoski, Jyskä, Leppälahti, Oravasaari, Kangasvuori, Huhtasuo, Lohikoski, Palokka, Puuppola, Tikkakoski, Vesanka, Kuohu:

 Jaana Pekkola p. 014 266 3914, 050 552 4878

Korpilahti, Säynätsalo, Myllyjärvi, Mustalampi, Keltinmäki, Keljo, Kuokkala, Kypärämäki ja Kortepohja:

Merja Korpela p. 014 266 2493, 050 410 0982

Omaishoidontuki

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun läheisen tuella. Omaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Omaishoidontuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä muista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Myöntämisperusteet vahvistaa Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta.

Omaishoidontuki on verotettavaa tuloa ja siitä kertyy alle 68-vuotiaalle eläkettä. Hakijan tulot eivät vaikuta tuen määrään. Hoitopalkkio saattaa vaikuttaa muihin sosiaaliturvaetuuksiin. Hoitajan tulee itse ennen sopimuksen tekoa tarkistaa etuuden maksajalta tuen vaikutus saamiinsa etuuksiin.

 

Omaolo Jyväskylä- arvio oikeudesta omaishoidontukeen

Jyväskylässä otetaan käyttöön valtakunnallisen Omaolopalvelun palveluarvio omaishoitotilanteesta. Voit arvioida oletko oikeutettu omaishoidontukeen. Saat myös lisätietoa tilanteesi tueksi.

Omaolopalvelut ovat terveyden ja hyvinvoinnin sähköisiä palveluita ja ne liitetään osaksi Kanta-palveluita. Omaolo-palveluun tulee kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Palvelun jatkokehittämistä varten toivomme asiakaspalautetta.  Voit antaa palautteen arvion täyttämisen jälkeen palaute-painikkeen kautta Omaolo-sivun oikeassa ylälaidassa.

Omaolopalvelu

Omaishoito perustuu sopimukseen

Omaishoidontuesta tehdään kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

Sopimuksesta ilmenee

 • hoitopalkkion määrä
 • hoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin
 • sopimuksen kestoaika
 • hoidon keskeytyksen vaikutus tuen maksamiseen

Omaishoitajalla oikeus vapaapäiviin

Omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden lakisääteiseen vapaaseen  kuukaudessa, kun hän hoitaa läheistään vähintään puolet kuukaudesta. Vapaa tulee pitää saman kalenterivuoden aikana.

Omaishoidettavan hoito voidaan järjestää hoitajan lakisääteisen vapaan aikana:

 • perhehoito
 • lyhytaikaishoidon yksikkö (Akseli ja Elina, kehitysvammaisten asumisyksiköt)
 • lyhytaikaisen palveluasuminen palveluseteli
 • kotilomitus: omaishoidon lähihoitaja tai perhehoitaja
 • sijaishoitosopimus

Kun vapaa toteutetaan sijaishoitosopimuksella, solmitaan kunnan ja sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimus.

Omaishoidon tuen palveluseteli

Omaishoidontuen palveluseteliä myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja se kohdennetaan eniten tukea tarvitseville. Omaishoidontuen palvelusetelillä järjestetään kotiin annettavaa lomitusta ja hoitoapua.

Asiakas voi halutessaan vaihtaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan omaishoidontuen palveluseteliin. Tästä ei peritä asiakasmaksua.

Omaishoidontuen palvelusetelin arvo määräytyy hoitopalkkioluokan mukaan seuraavasti

 •  1. hoitopalkkioluokka: 250 euroa/kk
 •  2. hoitopalkkioluokka: 300 euroa/kk
 •  3. hoitopalkkioluokka: 350 euroa/kk

Omaishoidon tuen palveluseteli voidaan myöntää myös osana omaishoitajalle maksettavaa hoitopalkkiota. Tällöin hoitopalkkiosta vähennetään puolet setelin arvosta.

Omaishoidon tuen palveluseteliä voidaan myöntää korkeintaan 500 euron arvosta kuukaudessa.

Omaishoidon lähihoitajat

Osana omaishoidontukea kaupungin omaishoidossa on kodeissa työskenteleviä lähihoitajia, jotka mahdollistavat omaishoitajille lyhytaikaisen vapaan. Käynnit voidaan myöntää maksuttomana lakisääteisiin vapaisiin tai palveluna osana omaishoidontukea.

Omaishoitajalle järjestettävä valmennus ja koulutus

Kaupunki järjestää uusille omaishoitajille valmennusta omaishoitotyöhön. Valmennuksella tuetaan ja kehitetään henkilön valmiuksia toimia omaishoitajana. Valmennuksessa käsitellään omaishoitajan asemaan ja hyvinvointiin sekä kaupungin ja omaishoitajan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Valmennus järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen omaishoitajat ry:n  kanssa.  

Omaishoitajalle järjestettävä hyvinvointi- ja terveystarkastus

Jyväskylä tarjoaa kaikille omaishoitosopimuksen tehneille mahdollisuuden maksuttomaan oman terveysaseman sairaanhoitajan toteuttamaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.  Omaishoitaja voi itse hakeutua terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä suoraan omalle terveysasemalleen. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.

Virkistys- ja koulutustapahtumat

Jyväskylän kaupunki järjestää yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa vuosittain koulutusta ja erilaisia virkistystapahtumia omaishoitajille ja hoidettaville. Lisätietoa tapahtumista palveluohjaajilta.