Lyhytaikaishoito

Yhteystiedot

Osoite: Väinönkatu 44, 40100 Jyväskylä

  • Varaushoitaja (ma-pe klo 9-13) p. 014 266 7554
  • Palveluesimies Arja Porrassalmi p. 014 266 3803
  • 2. krs hoitajat 014 266 3804
  • 3. krs hoitajat p. 014 266 3807
  • 4. krs hoitajat p. 014 266 3799
  • 5. krs hoitajat p. 014 266 3800 (24/7)
  • 2.-3. krs  sairaanhoitaja p. 014 266 4812
  • 4.-5. krs sairaanhoitaja p. 014 266 4915

Kriisipaikkatiedustelut ympäri vuorokauden (myös viikonloppuisin) 5 krs p. 014 266 3800

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista ja omaishoitajan työtä. Toiminnalla  ylläpidetään ja pyritään parantamaan asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.  Omaishoitajia rohkaistaan käyttämään lyhytaikaishoidon suoma vapaa-aika lepoon ja virkistykseen.

Akseli ja Elina

Lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina on muuttanut Väinonkadun palvelukeskuksen tiloihin keskustassa tammikuussa 2019.

Asiakkaat ovat pääasiassa omaishoitajan tuen avulla omassa kodissa asuvia, jotka tulevat Akseli ja Elinaan omaishoitajan vapaan ajaksi. Asiakkaina ovat myös pysyvää ympärivuorokautisen asumisen paikkaa odottavat tai elämäntilanteesta johtuen äkillistä tilapäispaikkaa tarvitsevat asiakkaat.

Asiakkaiden omaiset ja muut läheiset ovat aina tervetulleita mukaan talon arkeen, tapahtumiin ja juhliin.

Lyhytaikaishoitoa perhehoidossa

Lyhytaikainen perhehoito on myös hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajanjakso. Perhehoidossa voi olla myös yksin asuva henkilö, joka tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Lyhytaikaista hoitoa  järjestetään myös hoidettavan kotiin. Lisätietoa OIVA-keskuksen palveluohjaajilta.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli

Omaishoidon asiakkailla on myös mahdollista valita lyhytaikaishoitoa lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelillä.  Se on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. Palvelusetelin eli maksusitoumuksen lyhytaikaishoitoa varten myöntää omaishoidon palveluohjaaja.

Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu ja sitä myönnetään palveluun varatun määrärahan puitteissa. Palveluseteliä voidaan myöntää enintään kaksitoista viikon pituista jaksoa vastaava määrä vuodessa. Vapaat kertyvät kuukausittain tehdystä hoitotyöstä, vapaita ei voi pitää etukäteen. Kertyneet vapaat on pidettävä kalenterivuoden aikana.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelin tuottajat löytyvät Palse.fi-sivustolta Palveluseteli- ja ostopalvelut asiakkaille > Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut > Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli

Lisätietoja omaishoidon palveluohjaajilta