Liikkuminen ja kuljetuspalvelut

Palveluliikenne

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palvelu- ja asiointiliikenne on kaikille avointa palvelua.

Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset. Autot ovat ilmastoituja ja esteettömiä. Tilaa on 14 matkustajalle. Myös pyörätuolilla matkustaville on paikka ja autoissa on kaikille turvavyöt.

Palveluliikennekyyti maksaa saman verran kuin vastaavalle matkalle hankittu, Jyväskylän joukkoliikenteessä käytössä oleva Linkkien Waltti-lippu. Kertalippuja voi ostaa autosta.

Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille palveluliikennekyyti on ilmaista.

Palveluliikenteen aikataulujulkaisuja saa muun muassa Linkki-palvelupisteeltä, Asemakatu 7 tai OIVA-keskuksesta, Keljonkatu 26 A.

Harkinnanvarainen ikäihmisten kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraisen ikäihmisen kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit heille, jotka ovat kokonaan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.

Välttämättömiin asiointimatkoihin tarkoitettuun SHL-kuljetuspalveluun ovat oikeutettuja pääsääntöisesti 80 vuotta täyttäneet hakijat seuraavin perustein:

  • Hakijan liikkumisvaikeudet johtuvat sairauksista ja/tai ikääntymisestä.
  • Hakijan liikkumisvaikeudet estävät julkisen joukkoliikenteen käytön.
  • Hakija asuu olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen palvelualueen ulkopuolella sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.
  • Hakijan kanssa samassa taloudessa ei ole auton käyttö mahdollisuutta ja kuljetuspalvelu mahdollistaa ainoana tapana välttämättömät asioinnit
  • Hakija asuu omassa kodissa (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten palveluasumisen piirissä).
  • Hakijan bruttotulot ovat yksin asuvalla enintään 1 152 euroa kuukaudessa brutto ja kahden hengen kotitaloudessa enintään 2 126 euroa kuukaudessa brutto.

Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 96 yhdensuuntaista matkaa kalenterivuoden aikana. Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Saattajan matkaa ei makseta kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin alueella ja sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä lähikuntien alueella, jos lähimmät välttämättä tarvittavat palvelut sijaitsevat naapurikunnassa.

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saa sosiaalityöntekijältä.