Liikkuminen ja kuljetuspalvelut

Lisätietoja kuljetuspalvelusta:

  • OIVA-keskuksesta ma-pe klo 9-15 puh. 014 266 1801

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella.  (Hakemuslomake tulossa)

Palveluliikenne

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisempaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkemisen. Palvelu- ja asiointiliikenne on kaikille avointa palvelua.

Palveluliikennematkat suuntautuvat Jyväskylän keskustaan, aluekeskuksiin, terveysasemille tai muihin palvelupisteisiin. Henkilökohtaiseen palveluun ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkemiseen on autoissa hyvät edellytykset. Autot ovat ilmastoituja ja esteettömiä. Tilaa on 14 matkustajalle. Myös pyörätuolilla matkustaville on paikka ja autoissa on kaikille turvavyöt.

Palveluliikennekyyti maksaa saman verran kuin vastaavalle matkalle hankittu, Jyväskylän joukkoliikenteessä käytössä oleva Linkkien Waltti-lippu. Kertalippuja voi ostaa autosta.

Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille palveluliikennekyyti on ilmaista.

Palveluliikenteen aikataulujulkaisuja saa muun muassa Linkki-palvelupisteeltä, Asemakatu 7 tai OIVA-keskuksesta, Keljonkatu 26 A.

Harkinnanvarainen ikäihmisten kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraisen ikäihmisen kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit heille, jotka eivät pysty hyödyntämään palveluliikenne Linkki-VIPiä tai Korpilahden asiointiliikennettä.

  • Välttämättömiin asiointimatkoihin tarkoitettuun SHL-kuljetuspalveluun ovat oikeutettuja pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneet hakijat seuraavin perustein:
  • Hakijan toimintakyky on alentunut sairauksista ja/ tai ikääntymisestä johtuen. 
  • Hakijalla ei ole autonkäyttömahdollisuutta ja kuljetuspalvelu on ainoa mahdollinen tapa asioida.
  • Hakija asuu omassa kodissa.
  • Hakijan bruttotulot ovat yksin asuvalla enintään 1 166 euroa kuukaudessa ja kahden hengen kotitaloudessa enintään 2 332 euroa kuukaudessa.

Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin alueella sekä erillispäätöksellä lähikuntien alueella, jos lähimmät välttämättä tarvittavat palvelut sijaitsevat naapurikunnassa.

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella.  (Hakemuslomake tulossa)