Kotihoito

Yhteystiedot

OIVA-keskus 
Keljonkatu 26 A, 40600 Jyväskylä

p. 014 266 1801
arkisin klo 9.00-15.00

Kotihoito esite (pdf)

Palvelutarpeen kartoitus

Uusi asiakas

Kaikki yli 75-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin viipymättä. Kiireettömissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Yhteyttä voivat ottaa henkilöt itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.

Kotihoidon tarpeen arvioi palveluohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon asiakas

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynneillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon henkilöstö tiedottaa asiakkaille kuuluvista palveluista ja etuuksista, sekä tarvittaessa auttaa niiden hakemisessa.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidon järjestämiseen. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajat löytyvät Palse.fi sivulta. Palvelusetelin asiakasmaksu määräytyy kotihoidon maksutaulukon mukaan. Jos asiakas valitsee tuntihinnaltaan kalliimman palveluntuottajan kuin kaupungin vuosittain vahvistama tuntihinta, maksaa tuntihintojen välisen erotuksen itse. Lisätietoa palveluohjaajilta.

Toiminnanohjausjärjestelmä

Jyväskylän kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla kotihoidon asiakaskäynnit ja työtehtävät suunnitellaan ja jaetaan keskitetysti toiminnanohjauskeskuksesta. Järjestelmä vapauttaa kotihoidon työntekijöille aikaa asiakkaiden kotona ja vähentää toimistolla tehtävää työtä.