Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kotihoito tukee ikäihmisen omassa kodissa asumista. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Palvelutarpeen kartoitus

Uusi asiakas

Kaikki yli 75-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin viipymättä. Kiireettömissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Yhteyttä voivat ottaa henkilöt itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.

Kotihoidon tarpeen arvioi palveluohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon asiakas

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynneillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon henkilöstö tiedottaa asiakkaille kuuluvista palveluista ja etuuksista, sekä tarvittaessa auttaa niiden hakemisessa.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidon järjestämiseen. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajat löytyvät Palse.fi sivulta. Palvelusetelin asiakasmaksu määräytyy kotihoidon maksutaulukon mukaan. Jos asiakas valitsee tuntihinnaltaan kalliimman palveluntuottajan kuin kaupungin vuosittain vahvistama tuntihinta, maksaa tuntihintojen välisen erotuksen itse. Lisätietoa palveluohjaajilta.

Toiminnanohjausjärjestelmä

Jyväskylän kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla kotihoidon asiakaskäynnit ja työtehtävät suunnitellaan ja jaetaan keskitetysti toiminnanohjauskeskuksesta. Järjestelmä vapauttaa kotihoidon työntekijöille aikaa asiakkaiden kotona ja vähentää toimistolla tehtävää työtä.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Yhteystiedot

OIVA-keskus 
Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä

p. 014 266 1801
arkisin klo 9.00-15.00

Kotihoito esite (pdf)

 

Ikäihmisten palvelut Facebookissa