Virtapiiri- ja kerhotoiminta

Virtapiiri-toiminta on ikäihmisille suunnattua, kaikille avointa ryhmätoimintaa haja-asutusalueilla. Virtapiirit tarjoavat yhdessä olemisen ja tekemisen mahdollisuuksia ikäihmisille.

Virtapiiri-ryhmissä ohjaajina toimivat vapaaehtoiset vertaiset ja kerhoissa päiväkeskusohjaajat. Toiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä, edistetään ikäihmisten elämänhallintaa ja omatoimisuutta sekä ennen kaikkea kohdataan samanikäisiä.

Mitä virtapiireissä tehdään?

Kaikilla ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja suunnitteluun. Ryhmissä päätetään itse mitä halutaan tehdä.

Esimerkkejä toiminnasta: visailuja, liikuntaa, senioritansseja, retkeilyä, asiantuntijavierailuja.

Kaikki ovat tervetulleita!