Päivätoiminta

Suljettuna kesällä:

  • Väkkärän päivätoiminta 24.6. – 21.7.
  • Korpilahden päivätoiminta 24.6. – 21.7.
  • Säynätsalon päivätoiminta 24.6. – 21.7.
  • Tikkakosken hyvinvointikeskus 24.6. – 28.7.
  • Kypärämäen hyvinvointikeskus 24-6. – 28.7.
  • Keltinmäen hyvinvointikeskus 24.6. – 28.7.
  • Huhtasuon hyvinvointikeskus 24.6. – 28.7.
  • Piippurannan Klubi 24.6. – 28.7.
  • Metsolan päiväkeskus 20.6. – 31.7.

Lisätietoa:
palveluesimies Eila Ahvenainen p. 014 266 3687

Päiväkeskusesite (pdf)

Päiväkeskusten toimintaa uudistetaan vastaamaan lisääntyviin palvelutarpeisiin ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Osa päiväkeskuksista suuntaa toimintaansa kuntouttavaan toimintaan ja osa hyvinvointikeskustoimintaan. Kuntouttavaa päivätoimintaa tarjotaan seitsemässä yksikössä, samoin hyvinvointikeskustoimintaa. Lisäksi Jyväskylässä toimii aistivammaisille suunnattu yksityinen päiväkeskus, Metsola. 
Perusturvalautakunta päättää toimintayksiköiden virallisista nimistä maaliskuussa 2019.

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttavassa päivätoiminnassa osallistutaan toimintaan, ryhmäkuntoutukseen ja tavataan muita ikäihmisiä. Päivätoiminnalla edistetään hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä. Toiminta tukee myös omaishoitajien jaksamista. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja voimavarat. 

Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeudutaan OIVA-keskuksen palveluohjauksen kautta.
OIVA-keskus p. 014 266 1801 (ma-pe klo 9-15)

Hyvinvointikeskukset

Hyvinvointikeskukset ovat alueellisia kohtaamispaikkoja, joissa eri sukupolvet viihtyvät yhdessä. Kohtaamispaikat mahdollistavat yhteistyön myös vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.

Virtapiiri- ja kerhotoiminta

Jyväskylässä on kerho- ja virtapiiritoimintaa, joissa vastuuhenkilöinä toimivat vertaisohjaajat.

Palveluohjaus

Palveluohjausta on saatavilla toimipaikkojen aukioloaikoina. Palveluohjauksella tarjotaan tietoa ikäihmisten palveluista Jyväskylässä.