Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa

Mitä vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan ?

 • Vapaaehtoistoiminta on toimintakykyä tukevaa palvelua, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia.
 • Vapaaehtoistoiminta perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoon. Toiminta on luottamuksellista ja palkatonta. 
 • Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan jokaisen omin tiedoin ja taidoin.
 • Vapaaehtoinen toimii itselleen sopivana aikana.
 • Vapaaehtoiselta ei odoteta osallistumista hoitotyöhön.

Mitä vapaaehtoistoiminta voi olla ikääntyneiden palveluissa?

 • Kertaluontoisesti vapaaehtoistoiminnassa voi toimia esimerkiksi avustajana erilaisissa tapahtumissa, päivätoiminnassa, asiointiapuna tai liikuntaluotsina.
 • Pitempiaikaisella vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi ulkoiluapua tai ystävätoimintaa.
 • Vapaaehtoistoiminta voi liittyä myös vapaaehtoisen omaan harrastukseen tai ammattiin, esimerkiksi: musisointi, runonlausunta, liikunta, leipominen.

Kuka voi olla vapaaehtoinen?

 • Vapaaehtoiseksi voivat ryhtyä kaikenikäiset henkilöt, jotka haluavat antaa aikaansa ja tuoda iloa ikäihmisten arkeen.
 • Pääsääntöisesti vapaaehtoistoiminnassa vanhusten parissa ei ole ikärajaa.

Miten tullaan mukaan vapaaehtoistoimintaan?

 • Vapari koordinoi toimintaa, mukaan pääsee yhteydenotolla Vapariin. Puh. 050 312 5315

Info-illat Vaparissa

Vapaaehtoistoiminnan INFO -illat järjestetään kerran kuukaudessa, kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17.00−20.00 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.

Osoite: Matarankatu 6. Huom. kesä-, heinä- ja joulukuussa ei ole infoiltaa.

 • Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksuton.
 • Infon järjestää Jyväskylän seudun Valikko-ryhmä, joka koostuu vapaaehtoistoimintaa järjestävistä yhteisöistä.

Jokainen vapaaehtoisen käynti on arvokas.