Taide- ja kulttuuritoiminta

Taideapteekki tarjoaa kulttuuripalveluja ikääntyneiden iloksi.

Taiteilijaresidenssiohjelma sosiaali- ja terveyssektorilla (Taiteen edistämiskeskus *)

Kulttuuritoiminnan tavoitteena toimintayksiköissä on tukea asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla elämyksiä ja iloa arkeen.

Suuren osan asukkaiden arjen elämyksistä mahdollistaa hoitohenkilökunta, joka huomioi hoito- ja vuorovaikutustilanteissa asukkaiden hyvinvoinnin. 

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan eri vuodenajat, juhlapyhät ja merkkipäivät. Yksiköissä vietetään esimerkiksi äitienpäivä-, itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlaa, kesällä ulkoillaan ja nautitaan puutarhakutsuista. Lokakuussa vanhusten viikolla on monenlaista toimintaa ja joulun alla lauletaan kauneimpia joululauluja. Musiikki ja laulu ovat kiinteä osa toimintaa. 

Kalenteria laadittaessa kuunnellaan asukkaiden toiveita ja suunnittelussa huomioidaan paikallinen kulttuuritarjonta. Oppilaitosten, päiväkotien, seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa tehdään tiiviistä yhteistyötä.

Taiteilijaresidenssitoiminta laitoksissa

Taiteilijaresidenssitoimintaa on pilotoitu Jyväskylän ikääntyneiden asumisen yksiköissä hyvin tuloksin syksyllä 2015. Toimintaa jatkettiin syksyllä 2016 uudella residenssiohjelmalla. Toiminnalla halutaan varmistaa kulttuurin ja taiteen saavutettavuus myös niille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Taiteilija työskentelee pitkäkestoisesti hoivayhteisössä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa ja omaisten iloksi. Toimintaa jatkettiin edelleen syksyllä 2017 Akseli ja Elina -kodissa ja Harjuhovin palvelutalossa. Syksyllä 2018 tanssitaiteilija Teija Häyrynen kutsuttiin tanssitaideresidenssiin Hannalaan ja Korpilahdelle. Residenssi kesti syksyn ajan.

Syksyllä 2019 Huhtasuon palvelutalolla ja Jokikartanon ryhmäkodilla taiteilijaresidenssi teemalla "Sosiaalinen sirkus". Residenssistä vastaa teatteritaiteilija-taidekasvattaja Jarmo Skön.

Residenssitaiteilijalla on osaamista oman taiteenlajinsa lisäksi usein soveltavan taiteen käytöstä ja hoivayhteisöissä toimimisesta. Menneillä pilotilla lähdettiin nimenomaan kokeilemaan millaista laitoksen arki olisi, jos taide olisikin osana laitoksen arkea. Taitelijiaresidenssiohjelmasta ollaan tekemässä pysyvää toimintamallia yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Jyväskylän kaupungin kanssa.