Hyppää pääsisältöön
Kuva
taidetoiminta iäkkäiden asumispalveluissa tuo virkeyttä ja toimeliaisuutta arkeen. Kuva Pauliina Lapio
Pääsisältö

Kulttuuritoiminnan tavoitteena toimintayksiköissä on tukea asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla elämyksiä ja iloa arkeen.

Suuren osan asukkaiden arjen elämyksistä mahdollistaa hoitohenkilökunta, joka huomioi hoito- ja vuorovaikutustilanteissa asukkaiden hyvinvoinnin. 

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan eri vuodenajat, juhlapyhät ja merkkipäivät. Yksiköissä vietetään esimerkiksi äitienpäivä-, itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlaa, kesällä ulkoillaan ja nautitaan puutarhakutsuista. Lokakuussa vanhusten viikolla on monenlaista toimintaa ja joulun alla lauletaan kauneimpia joululauluja. Musiikki ja laulu ovat kiinteä osa toimintaa. 

Kalenteria laadittaessa kuunnellaan asukkaiden toiveita ja suunnittelussa huomioidaan paikallinen kulttuuritarjonta. Oppilaitosten, päiväkotien, seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa tehdään tiiviistä yhteistyötä.

Taideapteekki

Taideapteekki tarjoaa taideannoksia ikääntyneille kaupunkilaisille eri elämänvaiheet huomioiden. Taideapteekki on kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden sekä ikääntyneiden palveluiden yhteinen taiteen ja kulttuuri mahdollistaja. Ikääntyneiden palveluiden yksiköt saavat Taideapteekin tarjonnasta elämyksellisiä esityksiä ja toiminnallisia työpajoja asiakkaiden ja henkilökunnan iloksi.

Ohjelmisto on suunniteltu ikääntyneiden palveluiden asiakkaille. Esiintymispaikkoja ovat palveluasuminen, kotihoito ja kuntouttava päivätoiminta. Näiden lisäksi järjestetään kaikille avoimia tilaisuuksia eri puolilla Jyväskylää yhteistyökumppaneiden kanssa.

Taiteilijaresidenssitoimintaa ikääntyneiden palveluissa

Taiteilijaresidenssitoimintaa on pilotoitu Jyväskylän ikääntyneiden asumisen yksiköissä hyvin tuloksin jo syksyllä 2015. Toimintaa jatkettiin seuraavana vuonna uudella ohjelmalla. Toiminnalla halutaan varmistaa kulttuurin ja taiteen saavutettavuus myös niille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Taiteilija työskentelee pitkäkestoisesti hoivayhteisössä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa ja omaisten iloksi. Toimintaa jatkettiin Jyväskylässä edelleen syksyllä 2017 Akseli ja Elina -kodissa ja Harjuhovin palvelutalossa. Vuonna 2018 tanssitaiteilija Teija Häyrynen kutsuttiin tanssitaideresidenssiin Hannalaan ja Korpilahdelle. Residenssi kesti syksyn ajan.

Syksyllä 2019 Huhtasuon palvelutalolla ja Jokikartanon ryhmäkodilla aloitettiin taiteilijaresidenssi teemalla "Sosiaalinen sirkus". Residenssistä vastaa teatteritaiteilija-taidekasvattaja Jarmo Skön.

Residenssitaiteilijalla on osaamista oman taiteenlajinsa lisäksi usein soveltavan taiteen käytöstä ja hoivayhteisöissä toimimisesta. Menneellä pilotilla haluttiin kokeilla millaista ikäihmisten palvelujen arki olisi, jos taide olisikin osana toimintayksikön arkea. Taitelijiaresidenssiohjelmasta ollaan tekemässä pysyvää toimintamallia yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Taiteilijaresidenssiohjelma sosiaali- ja terveyssektorilla (Taiteen edistämiskeskus)