Asiakastyytyväisyys vanhuspalveluissa

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2019

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2018

Jyväskylän vanhuspalveluissa toivotaan palautetta toimintayksiköiden asiakkailta ja heidän omaisiltaan. Palautetta kerätään sekä kaupungin omista yksiköistä että ostopalveluin tuotetuista toimintayksiköistä. Kyselyiden lähtökohtana on saada kuulla asiakkaan ja omaisen kokemuksia saamistaan palveluista.

Linkit asiakastyytyväisyyskyselyihin 2019

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito (asiakas)

Ympärivuotokautinen asuminen ja hoito (omainen)

Kotihoito (asiakas)

Kotihoito (omainen)

Tukipalvelut (asiakas)

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2019

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2018