Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2019

 

Jyväskylän ikääntyneiden palveluissa toivotaan palautetta toimintayksiköiden asiakkailta ja heidän omaisiltaan. Palautetta kerätään sekä kaupungin omista yksiköistä että ostopalveluin tuotetuista toimintayksiköistä. Kyselyiden lähtökohtana on saada kuulla asiakkaan ja omaisen kokemuksia saamistaan palveluista.

Linkit asiakastyytyväisyyskyselyihin 

Ikääntyneiden asuminen (asiakas)

Ikääntyneiden asuminen (omainen)

Kotihoito (asiakas)

Kotihoito (omainen)

Tukipalvelut (asiakas)

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia 2019