Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräinen jonotusaika 1.5-31.8.2020

Kotihoito

0 vrk

Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu.

Omaishoidontuki

16 vrk

Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen. Mukana yli 65-vuotiaat.

Tehostettu palveluasuminen

60 vrk

Jonotus alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle

Laitoshoito/ pitkäaikaishoito

20 vrk

Jonotus alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.