Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

OIVA-keskus (Esite, Pdf)

arkisin klo 9-15
p. 014 266 1801
Keljonkatu 26 A, 40600 Jyväskylä

Sähköinen yhteydenotto oiva-keskukseen
Sähköinen yhteys on suojaamaton, joten ethän laita viestiin henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää asiaa.

Ajankohtaista

17.9 ja 18.10 palveluohjauksessa vastataan puhelimeen klo 9-12.00

Ikääntyneiden palveluohjaus ja neuvonta on keskitetty OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tarjoaa yksilöllistä ikääntyneiden kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia koko Jyväskylän alueella. Tavoitteena on tukea ikääntyneen omatoimista elämää ja auttaa häntä löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

OIVA-keskuksen palveluohjaaja antaa neuvoja ja ohjausta joko puhelimessa tai sopii kotikäynnin. Kotikäynnin voit pyytää itse tai pyynnön voi tehdä myös omainen, ystävä tai viranomainen.

OIVA-keskuksesta saat tietoa ikäihmisten palveluista ja palveluiden myöntämisen perusteista. 

Palveluohjaus on maksutonta.

Palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä niihin työntekijöihin, joiden kanssa ovat asioineet aiemmin.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointia tehtäessä kartoitetaan voimavarasi ja sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Ohjaamme sinut tarpeen mukaisiin palveluihin. Palvelut voivat olla kaupungin omia tai muiden palveluntuottajien tarjoamia.

Kotihoidon palveluja jo käyttävät asiakkaat

Kotihoidon palveluja jo käyttävät asiakkaat ottavat yhteyttä omaan kotihoidon alueen työntekijään arkisin klo 9–11.

Ajankohtaista

17.9 ja 18.10 palveluohjauksessa vastataan puhelimeen klo 9-12.00