Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Kaupunki opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa

  • arkisin kello 8-16
  • p. 014 266 0550

OIVA-keskus

arkisin klo 9-15
p. 014 266 1801
Keljonkatu 26 A, 40600 Jyväskylä

Yhteydenotto vanhuspalveluiden neuvontaan -lomake
Sähköinen yhteys on suojaamaton, joten ethän laita viestiin henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää asiaa.

Asiakaspalvelupiste palvelee OIVA-keskuksessa käyviä asiakkaita
arkisin klo 8-15

Ikääntyneiden palveluohjausta ja neuvontaa tarjotaan OIVA-keskuksessa. OIVA-keskuksesta saa yksilöllistä ikääntyneiden kotona asumista tukevaa ohjausta sekä asiakkaan  palvelutarpeen arviointia koko Jyväskylän alueella. Ohjauksella tuetaan ikääntyneen omatoimisuutta ja autetaan häntä löytämään sopivat palvelut. Palveluohjaus on maksutonta.

OIVA-keskuksen palveluohjaaja auttaa joko puhelimessa tai kotikäynnillä. Kotikäyntiä voi pyytää itse. Pyynnön voi tehdä myös omainen, ystävä tai viranomainen.

Vanhuspalveluja jo käyttävät asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä niihin työntekijöihin, joiden kanssa ovat asioineet aiemmin.

Chat asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu chat (vihreä laatikko sivun oikeassa alanurkassa) on käytössä arkisin klo 9-15.

Chatissa saa palveluohjaajilta reaaliaikaisesti ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden asioissa.

Chattiin ei tule kirjoittaa henkilötunnusta tai muita henkilötietoja. 

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja laaditaan asiakkaalle yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Asiakkaat ohjataan tarpeen mukaisiin palveluihin. Palvelut voivat olla kaupungin omia tai muiden palveluntuottajien tarjoamia.

Kotihoidon palveluja jo käyttävät asiakkaat

Kotihoidon palveluja jo käyttävät asiakkaat ottavat yhteyttä omaan kotihoidon alueen työntekijään arkisin.

OIVA-keskus

arkisin klo 9-15
p. 014 266 1801
Keljonkatu 26 A, 40600 Jyväskylä

Yhteydenotto vanhuspalveluiden neuvontaan -lomake
Sähköinen yhteys on suojaamaton, joten ethän laita viestiin henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää asiaa.

Asiakaspalvelupiste palvelee OIVA-keskuksessa käyviä asiakkaita
arkisin klo 8-15