Hyppää pääsisältöön
Kuva
Perhehoitajan eteisestä voi löytyä monenkokoisia kenkiä. Kuva Merja Korpela
Pääsisältö

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan.

Lyhytaikainen perhehoito on vaihtoehto omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajanjakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvämpi asumisen järjestely. Henkilöille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan, pitkäaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto.

Kotiin annettava perhehoito. Perhehoidossa voi olla myös yksin asuva henkilö, joka tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa annetaan myös hoidettavan kotiin.

Osavuorokautisessa perhehoidossa vietetään enintään 10 tuntia tai muu sovittu ajanjakso päivällä tai illasta aamuun. Päivällä tapahtuva osavuorokautinen perhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle.

Päivä perhehoidossa sisältää virikkeitä sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Osavuorokautiseen perhehoitoon sisältyy aterioista aamupala, päiväruokailu sekä päiväkahvi. Yön yli kestävään perhehoitoon sisältyy ilta- ja aamupala sekä yöpyminen.

Hakeutuminen perhehoitoon

Jos haluat perhehoitoon, ota yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan tai OIVA-keskukseen p. 014 266 1801.

Perhehoitajan ennakkovalmennus

Perhehoitajana toimii henkilö tai pariskunta, joka ominaisuuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu perhehoitajan tehtäviin. Varsinaista hoiva-alan koulutusta ei edellytetä. 

Perhehoitajat osallistuvat kaupungin järjestämään lakisääteiseen valmennukseen. Ennakkovalmennus sisältää 7 ryhmätapaamista sekä kaksi tapaamista valmennukseen osallistuvien kotona. Valmennus perustuu perhehoitajien tehtäviin ja niissä tarvittaviin valmiuksiin.

Ennakkovalmennuksen päättyessä kouluttaja arvioi yhteistyössä valmennettavan kanssa, onko hänellä valmiuksia ja kiinnostusta perhehoitajan tehtävään.

Hoitopalkkio ja kulukorvaus

Perhehoitajalle maksetaan veronalaista hoitopalkkiota sekä kulukorvausta. Jyväskylän kaupunki tekee hoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa palkkio määritellään.

Perhehoidon aloitusvaiheessa kustannuksiin voi saada käynnistämiskorvausta. Tämä korvaus on harkinnanvarainen tuki ja se on tarkoitettu perhehoidon kannalta välttämättömiin hankintoihin.

Hakeminen perhehoitajaksi

Hakemuksia löytyy perhehoidon koordinoinnin verkkosivulta.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen:
Vammaispalvelut/Merja Korpela , Ylistönmäentie 33, 40500 Jyväskylä

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Lisää tietoa perhehoidosta

OIVA-keskuksen palveluohjaustiimi, p. 014 266 1801

Toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje 2023 (pdf)

Perhehoidon maksut

  • Pitkäaikainen perhehoito, vuokra kuukaudessa 197,38
  • Pitkäaikainen perhehoito, ateriamaksu vuorokaudessa 13,20
  • Pitkäaikainen perhehoito, ylläpitomaksu kuukaudessa 55,62
  • Vuorokausimaksu 1,83
  • Lyhytaikainen perhehoito, omaishoitajan lakisääteinen vapaa/vrk 11,40
  • Muu lyhytaikainen perhehoito/vrk 36,20
  • Osapäiväinen perhehoito/vrk 18,50

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi Facebookissa

Asiasanat:  
asuminen
ikäihminen