Perhehoito

 

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvämpi asumisen järjestely. Henkilöille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan, pitkäaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto.

Lyhytaikainen perhehoito on vaihtoehto omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajanjakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon. 

Perhehoidossa voi olla myös yksin asuva henkilö, joka tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa annetaan myös hoidettavan kotiin.

Osavuorokautisessa perhehoidossa vietetään enintään 10 tuntia tai muu sovittu ajanjakso päivällä tai illasta aamuun. Päivällä tapahtuva osavuorokautinen perhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle.
Päivä perhehoidossa sisältää virikkeitä sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Osavuorokautiseen perhehoitoon sisältyy aterioista aamupala, päiväruokailu sekä päiväkahvi. Yön yli kestävään perhehoitoon sisältyy ilta- ja aamupala sekä yöpyminen.

Perhehoitajan ennakkovalmennus

Perhehoitajana toimii henkilö tai pariskunta, joka ominaisuuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu perhehoitajan tehtäviin. Varsinaista hoiva-alan koulutusta ei edellytetä. 

Perhehoitajat osallistuvat kaupungin järjestämään lakisääteiseen valmennukseen. Ennakkovalmennus sisältää 7 ryhmätapaamista sekä kaksi tapaamista valmennukseen osallistuvien kotona. Valmennus perustuu perhehoitajien tehtäviin ja niissä tarvittaviin valmiuksiin.
Ennakkovalmennuksen päättyessä kouluttaja arvioi yhteistyössä valmennettavan kanssa, onko hänellä valmiuksia ja kiinnostusta perhehoitajan tehtävään.

Hoitopalkkio ja kulukorvaus

Perhehoitajalle maksetaan veronalaista hoitopalkkiota sekä kulukorvausta. Jyväskylän kaupunki tekee hoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa palkkio määritellään. Perhehoidon aloitusvaiheessa kustannuksiin voi saada käynnistämiskorvausta. Tämä korvaus on harkinnanvarainen tuki ja se on tarkoitettu perhehoidon kannalta välttämättömiin hankintoihin.

Hakeminen perhehoitajaksi

Hakemuksia löytyy perhehoidon koordinoinnin verkkosivulta.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen:
OIVA- keskus/ Merja Korpela , Keljonkatu 26 A, 40600 Jyväskylä