Keljon osasto 2

Yhteystiedot

Keljonkatu 26 A

Osastonhoitaja
Mervi Kinnunen
puh. 014 266 3837, 050 5911237 

Osaston kanslia
puh. 014 266 3838, 050 3369690 

Hoitohenkilöstö
puh. 014 266 3839, 040 7322107

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Keljo osasto 2 esite

Esitteessä kerrotaan Keljon osaston toiminnasta yksityiskohtaisemmin. Esitteen voi tulostaa.

Keljon osasto 2 esite (pdf)

Omavalvontasuunnitelma

 

Keljossa on kaksi pitkäaikaishoidon osastoa.

Pitkäaikaisosasto 2 sijaitsee Keljon A-talon kolmannessa kerroksessa. Osasto on jaettu kolmeen asumisryhmään, jotka ovat Lounatuuli, Niittyvilla ja Revontuli. Jokaisella tiimillä on käytössään keittiö – oleskelutila asukkaiden yhteisiin hetkiin. 
Asukaspaikkoja osastolla on 43. 

Osaston toiminnasta kokonaisvastuu on osastonhoitajalla, joka yhdessä henkilökunnan kanssa huolehtii asukkaiden turvallisesta ja laadukkaasta hoidosta, toimintakyvyn ylläpitämisestä ja hyvästä elämänlaadusta. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa geriatrian erikoislääkäri.
Vierailuaikoja ei ole erikseen määritelty ja läheiset ovat tervetulleita aina mukaan osaston arkeen, tapahtumiin ja juhliin. 

 

Keljo osasto 2 esite

Esitteessä kerrotaan Keljon osaston toiminnasta yksityiskohtaisemmin. Esitteen voi tulostaa.

Keljon osasto 2 esite (pdf)

Omavalvontasuunnitelma