Pitkäaikaishoito

Yhteystiedot

Toimisto, p. 014 266 3632
Palvelupäällikkö, Eeva-Liisa Tammi
Ylilääkäri, Martti Aukee 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Asiakasmaksut:

Hoitomaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan.

Asiakasmaksusihteeri Kirsi Kuusjärvi, p. 014 266 3045

Pitkäaikaishoito

Asukkaamme ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita henkilöitä, jotka eivät pysty enää asumaan kotona tai palveluasumisessa tehostettujenkaan palvelujen turvin, mutta eivät tarvitse sairaalahoitoa.

Tarjoamme asukkaillemme ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Panostamme hyvään perushoitoon, sairauksien kokonaisvaltaiseen hoitoon, ympäristön kodikkuuteen ja asukkaan arjen iloihin. 

Asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja voimavaralähtöisyys ovat toimintamme lähtökohtia. Teemme yksilövastuista hoitotyötä tiimityömallin mukaisesti. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja ja oma tiimi. Teemme yhteistyötä omaisten kanssa asukasta kuunnellen ja kunnioittaen. 

Toiminnasta vastaa ikääntyneiden asumisen palvelupäällikkö ja lääketieteellisestä hoidosta geriatri.

Kuntoutus pitkäaikaishoidossa

Pitkäaikaishoidossa kuntoutus on toimintakykyä tukevaa asukaslähtöistä hoitotyötä. Tarvittaessa pitkäaikaishoidon henkilökunta voi konsultoida kuntoutus- ja terapiapalvelujen henkilökuntaan kuuluvia kuntohoitajia, joiden vastuulla ovat myös pitkäaikaishoidon osastojen apuvälineasiat sekä henkilökunnan ergonomiakoulutus. Kuntohoitajien toteuttamana yksilöllistä terapiaa voi asukas saada vain lääkärin lähetteellä esim. silloin kun kyseessä on yllättävä toimintakyvyn aleneminen. Yksilöterapiajaksoon sisältyy aina hoitohenkilökunnan ohjaus ja tarvittaessa voidaan konsultoida myös fysio- ja/tai toimintaterapeuttia.

Keljon pitkäaikaishoidossa on käytössä ikääntyvien tarpeisiin suunniteltu kuntosali ja jokaiselle osastolle on hankittu Motomed- polkulaite, omatoimiseen ja ohjattuun kuntoiluun mahdollistavana välineenä.