Palveluasuminen

Palveluasuminen ostopalveluna sekä palvelusetelillä

löytyvät Palse.fi-sivustolta

Palveluasuminen

on hoidon jatkumo, kun kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä.

Toiminnasta vastaa ikääntyneiden asumisen palvelupäällikkö ja lääketieteellisestä hoidosta ylilääkäri.

Jyväskylän kaupungissa tehostettua palveluasumista tuotetaan joko omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Liitteessä on kuvattu palveluasumisen sisältö ja sen vähimmäisvaatimukset

 

Palveluasumisen yleisen sisällön lisäksi voi olla toimintayksikkökohtaisia eroja toiminnoissa, joilla tuodaan asukkaan elämään lisälaatua. 

Yhteystiedot

OIVA-keskus p. 014 266 1801


palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi
ylilääkäri, geriatri Martti Aukee
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Asiakasmaksut
Asiakasmaksusihteeri Kirsi Kuusjärvi, p. 014 266 3045