Ympärivuorokautinen asuminen

Yhteystiedot SAS-työryhmään

Keljonkatu 26, A-talo
40600 Jyväskylä
Tiedustelut: 
p. 014 266 3639, p. 014 266 7384 tai p. 014 266 3955
Ulkopaikkakuntalaiset hakijat:
p. 014 266 3955
Hakemuslomake asumiseen

Arviointi ikääntyvän asumispalveluiden tarpeesta

Asumispalveluihin hakeutuminen käynnistyy säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden osalta ottamalla yhteyttä kotihoidon palveluesimieheen. 

Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan.

OIVA-keskukseen otetaan yhteyttä, jos ei ole vielä vanhuspalveluiden piirissä, puh. 014 266 1801.

Ikääntyvän palvelutarve kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja hänet hyvin tuntevan hoitotahon kanssa.

Vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasumiseen, sekä tekee esitykset asukkaista vanhusten vuokra-asuntoihin.