Ikääntyneiden asuminen

Yhteystiedot SAS-työryhmään

Keljonkatu 26, A-talo
40600 Jyväskylä
p. 014 266 3639, p. 014 266 7384 tai p. 014 266 3955

Ulkopaikkakuntalaiset hakijat
p. 014 266 3955

Hakemuslomake asumiseen

Arviointi ikääntyvän asumispalveluiden tarpeesta

Asumispalveluihin hakeutuminen käynnistyy säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden osalta ottamalla yhteyttä kotihoidon palveluesimieheen. 

Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan.

OIVA-keskukseen otetaan yhteyttä, jos ei ole vielä ikääntyneiden palvelujen piirissä, puh. 014 266 1801.

Ikääntyvän palvelutarve kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja hänet hyvin tuntevan hoitotahon kanssa.

Ikääntyneiden palveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasumiseen, sekä tekee esitykset asukkaista vanhusten vuokra-asuntoihin.