Ikäihmisten asuminen

Ikääntyneiden asumispalveluiden yksiköissä vierailuista sovitaan ennakkoon toimintayksikön kanssa. Tapaamiset ainoastaan ulkona. Tapaamisten aikana käytetään hengityssuojainta, joka annetaan toimintayksiköstä.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut Facebookissa

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen turvin. Laadukkaassa hoitotyössä näkyvät perhekeskeisyys sekä ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote.

Vanhusten vuokra- ja senioriasunnot voivat olla vaihtoehto, mikäli omassa kodissa asuminen on vaikeutunut. Osassa kohteista on myös mahdollista ostaa aterioita.

Osaan vuokra-asunnoista voi hakea ikääntyneiden palvelujen SAS-tiimin kautta. Senioriasuntoja tarjoavat useat yksityiset palveluntuottajat.

Tarve ympärivuorokautiseen hoitoon syntyy, kun kotiin annettavat tukitoimet eivät enää riitä. 

Asumisen verkkosivuilla annetaan tietoa vanhuspalvelujen ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä asumispalveluista ikääntyneille.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut Facebookissa