Ikäihmisten asuminen

Vierailusta sovitaan ennakkoon

  • Vierailuista ikääntyneiden asumisyksikössä sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
  • Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
  • Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi.
  • Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta.
  • Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa.
  • Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa.
  • Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Toimintayksikön johtaja tai esimies vastaa siitä, että vierailut toteutetaan yksiköissä turvallisesti. Vierailulle ei aina voi välttämättä tulla. Asumisyksikkö voidaan laitaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn johdosta.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut Facebookissa

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen turvin. Laadukkaassa hoitotyössä näkyvät perhekeskeisyys sekä ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote.

Vanhusten vuokra- ja senioriasunnot voivat olla vaihtoehto, mikäli omassa kodissa asuminen on vaikeutunut. Osassa kohteista on myös mahdollista ostaa aterioita.

Osaan vuokra-asunnoista voi hakea ikääntyneiden palvelujen SAS-tiimin kautta. Senioriasuntoja tarjoavat useat yksityiset palveluntuottajat.

Tarve ympärivuorokautiseen hoitoon syntyy, kun kotiin annettavat tukitoimet eivät enää riitä. 

Asumisen verkkosivuilla annetaan tietoa vanhuspalvelujen ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä asumispalveluista ikääntyneille.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut Facebookissa