Hyppää pääsisältöön
Kuva
asiakkaat ovat vastanneet hyvin kyselyihin tableteilla. Kuva Sanna Siniluhta

Ikääntyneiden palvelut - pikakysely asiakastyytyväisyydestä

Linkki kyselylomakkeeseen

Pikakyselyyn vastaaminen sujuu nopeasti. Kysymyksiä on seitsemän.

Monivalintakysymysten lisäksi kyselyssä voi jättää ikääntyneiden palveluille palautetta kirjallisesti.

Jyväskylän ikääntyneiden palveluissa toivotaan palautetta toimintayksiköiden asiakkailta ja heidän omaisiltaan.

Palautetta kerätään sekä kaupungin omista yksiköistä että ostopalveluin tuotetuista toimintayksiköistä. Kyselyiden lähtökohtana on saada kuulla asiakkaan ja omaisen kokemuksia saamistaan palveluista.

Aiempina vuosina kaikissa toimintayksiköissä asiakkaat ja omaiset ovat voineet vastata tablettikyselyyn. Näitä tablettikyselyitä ei valitettavasti vuonna 2020 koronavirustilanteen vuoksi voida järjestää.

Alla olevat asiakastyytyväisyyskyselyt toimivat ympäri vuoden ja niihin toivomme runsaasti vastauksia.

Linkit asiakastyytyväisyyskyselyihin 

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat pikakyselyä laajempia ja yksilöityjä kullekin palvelualueelle.