Asiakasmaksut

Asiakasmaksut 2020

Asiakasmaksut ikääntyneiden palveluissa (pdf)

 

Asiakasmaksujen soveltamisohjeet 2020

Vanhuspalvelut asiakasmaksujen soveltamisohjeet (pdf)

Kotihoito

Kotihoidon maksujen arviolaskuri (linkki laskurisivulle)

Asiakasmaksutiimi, puh. 014 266 5163

Ikääntyneiden asuminen 

Ympärivuorokautisen hoidon maksuissa asiakkaita opastaa tarvittaessa:
Asiakasmaksusihteeri Kirsi Kuusjärvi, puh. 014 266 3045

Asiakasmaksualennukset

Asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista perittävät maksut eivät saa vaarantaa asiakkaan toimeentuloa. Maksunalentaminen on aina ensisijainen toimenpide.

Asiakasmaksujenalennushakemus

Asiakasmaksujen soveltamisohjeet 2020

Vanhuspalvelut asiakasmaksujen soveltamisohjeet (pdf)