Hyppää pääsisältöön

Kun sosiaalista luottoa haetaan, hakijan maksukyky arvioidaan. Maksukyvyllä tarkoitetaan sitä, että luoton saaja kykenee maksamaan tuloistaan kuukausittaiset lainan lyhennykset ja korot. Maksuvara on tulojen ja hyväksyttävien menojen erotus. Maksuvaraa arvioitaessa tuloista vähennetään: asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat menot sekä välttämättömät elinkustannukset. Päätöstä tehtäessä kaikki velat ja vastuut huomioidaan, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta. Ennen kuin arvioidaan hakijan edellytykset saada sosiaalista luottoa, tarkastetaan hänen mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea).

Hakeminen

Sosiaalista luottoa haetaan Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelujen sosiaalisesta luototuksesta. Varaa aika tilanteesi kartoitusta varten puhelinpalveluaikana.

Sosiaalisen luototuksen puhelinpalvelu on puhelinnumerossa 014 266 3421

Jo puhelimessa kartoitetaan, mitkä ovat sinun mahdollisuutesi saada sosiaalista luottoa:

  • Onko sinulla vakituiset tulot?
  • Ovatko velkasi alle 10 000 euroa (pois lukien asunto – ja opintolaina)?
  • Jääkö sinulle maksuvaraa laskelman jälkeen eli kun tuloista on vähennetty hyväksyttävät menot?

Mikäli pääkriteerit täyttyvät; vakituinen tulo (työ- tai eläketulo), velat alle 10 000€ ja maksuvaraa jää, sinulle varataan aika sosiaaliseen luototukseen hakemuksen jättämistä varten.

Tapaamista varten sinulle lähetetään ohjeet ja hakulomake. Tapaamiseen tulet täytetyn hakemuksen ja ohjeessa pyydettyjen tarvittavien liitteiden kanssa. Hakemuslomakkeita saa myös netistä ja niitä voi hakea sosiaalitoimen palvelupisteistä

Täytä hakemus huolellisesti

Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista. Niitä ovat muun muassa palkkalaskelma, työsopimus/eläkepäätös, verotustodistus, tiliotteet kahdelta kuukaudelta, vuokrasopimus, vuokran määrä tai oman asuntoon liittyvät paperit ja vastikkeen määrä, luottotietolomake, ulosottolistat uudesta ja vanhasta kannasta ja muut velat.

Asiasanat: