Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat valmistuneet - Jyväskylässä tuloksia käydään läpi monialaisessa asiantuntijaryhmässä

21.09.2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet ja saapuneet kuntien jatkokäsittelyyn. Kysely kerää tietoa valtakunnallisesti perusopetuksen 4. ja 5. luokkien ja 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta.

Samalla saadaan tietoa myös siitä, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen.

Asiasanat:  
koulu
koululainen
terveys
Kuva
Lapset leikkimässä hippaa koulun liikuntatunnilla. Kuva Tero Takalo-Eskola

Jyväskylän koulujen uusi lukuvuosi käynnistyy 9.8.2023 

03.08.2023
13 750 oppilasta suuntaa koulutielle.

Jyväskylässä koulujen lukuvuosi 2023-2024 alkaa keskiviikkona 9.8.2023. Tuolloin yhteensä 13 750 lasta ja nuorta suuntaa koulutielle.

Asiasanat:  
koulu
perusopetus
lukuvuosi
opetussuunnitelma
vuorovaikutus
Kuva
oppilaita lattialla istumassa kirjoja lukemassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kesä-Jälkkäriin ilmoittaudutaan 11.-24.4.2023

 Kesä-Jälkkärit tarjoavat monipuolisesti ohjattua tekemistä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä rajoitetusti 3.-5. -luokkalaisille. 

Toimintaa järjestetään 5.-22.6.2023 arkipäivisin klo 8-16 Kangasvuoren, Kortepohjan, Janakan, Puistokadun ja Vesangan päiväkotikouluissa sekä Keljonkankaan, Korpilahden, Kuokkalan, Palokan ja Tikkakosken yhtenäiskouluilla. 

Kesä-Jälkkärin ilmoittautumislomake löytyy Wilmasta Lomakkeet-kohdasta 11.-24.4.2023. 

iltapäivä
toiminta
oppilas
koulu
Kuva
kaksi tyttöä vatsallaan nurmikolla / Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lennart Makkulasta Jyväskylän lapsipyöräilypormestari lukuvuodelle 2023–2024

17.05.2023
Jyväskylän viidenneksi lapsipyöräilypormestariksi on valittu 11-vuotias Lennart Makkula. Valitseminen toteutettiin Jyväskylän kaupungin, JYPS ry:n ja LastenParlamentin yhteistyönä. LastenParlamentti äänesti pormestarivalinnasta hakemusten perusteella.

Lennart kuvaa tunnelmiaan valinnan jälkeen näin: “Hyvältä tuntuu!

Asiasanat:  
fiksu liikkuminen
pyöräily
oppilas
koulu
Kuva
Lennart Makkula on uusi lapsipyöräilypormestari

Kiusaamiseen puuttuminen kouluilla

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluilla otettiin 1.10.2022 käyttöön kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka tavoitteena on vähentää kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä parantaa niihin puuttumista. Yhtenäinen toimintamalli luo yhdenmukaiset toimintatavat kaikille kouluille ja vahvistaa oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

koulu
koulukiusaaminen
puuttuminen
oppilas
oppilashuolto
ennaltaehkäisy
Kuva
Kämmenet päällekkäin. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

750 yläkoululaisen urheiluleiri Jyväskylässä 21. - 24. 11. Malli kiinnostaa myös valtakunnallisesti

21.11.2022
Jyväskylässä on kehitetty parin viime vuoden aikana ainutlaatuinen yläkouluopetusta ja nuoren urheilijan polkua sekä liikunnallista elämäntapaa tukeva kokonaisuus. Kolmelle kouluviikolle vuodessa laajentunut jyväskyläläinen leiritysmalli herättää kiinnostusta niin koulutuksen kuin liikunnan ja urheilun kentällä ympäri Suomen.

21.-24.11. eri puolilla Jyväskylää 750 yläkouluikäistä osallistuu yläkoululeiriviikkoon 25 eri lajissa.

Asiasanat:  
yläkoulu
liikuntapääkaupunki
leiri
urheiluleiri
koulu
urheiluseura
valmennus
Kuva
Pojat pelaavat salibandya. Kuva Nikke Tuhkanen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko

Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja päivitetään vuosittain. Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille. Suunnitelmaa ylläpidetään K y m p p i R – palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista. Palveluverkkoa käsitellään sivistyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa vuosittain.  

Palveluverkon tarkastelussa huomioidaan  

varhaiskasvatus
perusopetus
päiväkoti
koulu
rakentaminen
suunnittelu
kaavoitus
Kuva
Työnjohtaja katsoo rakennustyömaalle. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon esittely Jyväskylän sivistyslautakunnassa 18.5.2022

12.05.2022
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.5.2022 klo 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen muun muassa 1.8.2022 voimaan tulevien yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset.

  Lisäksi lautakunnalle esitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon vuoden 2022 päivitykset ja vastaus opetushallituksen lausunto

Asiasanat:  
sivistyslautakunta
päiväkoti
koulu
varhaiskasvatus
perusopetus
verkko
Kuva
Havainnekuva vuonna 2022 valmistuvasta Kortepohjan päiväkotikoulurakennuksesta. Kuva Antti Karsikas

Jyväskylä on DigiOne-edelläkävijäkuntana mukana koulujen uudenlaisten sähköisten palvelujen ja toimintakulttuurin kehitystyössä 

17.02.2022
Jyväskylä on mukana vuonna 2019 käynnistyneessä laajassa oppimisen ja hallinnon sähköisten palvelujen kehittämisen DigiOne-hankkeessa Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen, Turun, Lahden ja Kuntien Tieran kanssa.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja parantaa oppijoiden ja oppilaitosten henkilöstön arkea sekä edistää oppimista, yhteiskehittämistä, yhdenvertai

Asiasanat:  
perusopetus
oppiminen
kehittäminen
digitaaliset palvelut
koulu
oppilas
opettaja
hallinto
pedagogiikka
viestintä
DigiOne
Kuva
Kolme oppilasta tutkiin tablettia vatsallaan maaten. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti

Jyväskylään muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

Sijaishuoltopaikka ilmoittaa lapsen Sisukas-tiimin erityisopettajille sähköpostitse sisukas@jyvaskyla.fi tai soittamalla Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajille:

Tuulikki Löppönen 050 470 1008 tai Taina Vaismaa 050 313 6147.

Sisukas
tiimi
lapsi
oppiminen
koulu
hyvinvointi

Oppilaan turvallisuus ja vakuutusturva

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja velvollisuus käyttäytyä asiallisesti. Jyväskylässä kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Niiden pohjalta koulut tekevät omat käytännölliset toimintaohjeensa. Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

turvallisuus
oppilas
koulu
vakuutus
tapaturma
korvaus
Kuva
Neljä oppilasta pihaleikeissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kompassikäynnit

Jyväskylän koulujen 6.-luokkalaisten Kompassikäynnit Jyväskylän taidemuseoon syksyllä 2023

Toiminnalliset ja osallistavat opintokäynnit edistävät laaja-alaista osaamista, etenkin ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua sekä monilukutaitoa. Vierailun aikana harjoitellaan myös museossa käyttäytymistä ja tuotetaan taiteen avulla uusia keksintöjä parempaan tulevaisuuteen. 

Tänä syksynä kaikki tulevat pääsääntöisesti kaksi luokkaa kerrallaan aamuisin 

taidemuseo
koulu
Kuva
Lapset katsovat teosta, Haanperä Jari Projektor B

Keljonkankaan yhtenäiskoulu

  • Hankesuunnitelma
  • Yhtenäiskouluun rakentuu opetustilat 640 oppilaalle, vuosiluokille 5-9
  • Rakennukseen sijoittuvat lisäksi Keljonkankaan kirjasto ja uusi nuorisotila.
  • Keljonkankaan yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa elokuussa 2021 osoitteessa Sohlberginkatu 3. 

Keljonkankaalle, Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmaukseen valmistuu elokuussa 2021 uusi monitoiminnallinen yhtenäiskoulurakennus, jonne sijoittuu perusopetuksen vu

hanke
koulu
Kuva
Keljonkankaan yhtenäiskoulun havainnekuva. Kuva Rakennustoimisto Haahtela

Kouluruokailu

Hyvin suunniteltu, maistuva kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Ruokailutilanne on opetus- ja kasvatustilanne, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyvien ruokailutapojen omaksumiseen sekä toisen huomioonottamiseen. Vanhempien ja koulun aikuisten positiivinen ruokapuhe kannustaa oppilasta osallistumaan kouluruokailuun ja maistamaan rohkeasti uusia makuja. Ruokakasvatus on ilon kautta tapahtuvaa uteliasta ruokaan tutustumista, yhdessä kokemista ja ruuasta puhumista. 

ruokapalvelu
koulu
kouluruokailu
Kuva