Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat valmistuneet - Jyväskylässä tuloksia käydään läpi monialaisessa asiantuntijaryhmässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet ja saapuneet kuntien jatkokäsittelyyn. Kysely kerää tietoa valtakunnallisesti perusopetuksen 4. ja 5. luokkien ja 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta.

Samalla saadaan tietoa myös siitä, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen.

Asiasanat:  
koulu
koululainen
terveys
Kuva
Lapset leikkimässä hippaa koulun liikuntatunnilla. Kuva Tero Takalo-Eskola

Kesä-Jälkkäri

Kesä-Jälkkäriä järjestetään ajalla 3.-20.6.2024 kello 8–16 Kortepohjan, Janakan, Puistokadun ja Vesangan päiväkotikouluissa sekä Huhtasuon, Keljonkankaan, Korpilahden, Kuokkalan, Mankolan, Palokan ja Tikkakosken yhtenäiskouluilla. Kesä-Jälkkärit tarjoavat monipuolisesti ohjattua tekemistä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä rajoitetusti 3.-5. -luokkalaisille.  

iltapäivä
toiminta
oppilas
koulu
Kuva
Kaksi lippispäistä lasta istuu kivellä kesäpäivänä. Kuva Dolly Aittanen

Lennart Makkulasta Jyväskylän lapsipyöräilypormestari lukuvuodelle 2023–2024

Jyväskylän viidenneksi lapsipyöräilypormestariksi on valittu 11-vuotias Lennart Makkula. Valitseminen toteutettiin Jyväskylän kaupungin, JYPS ry:n ja LastenParlamentin yhteistyönä. LastenParlamentti äänesti pormestarivalinnasta hakemusten perusteella.

Lennart kuvaa tunnelmiaan valinnan jälkeen näin: “Hyvältä tuntuu!

Asiasanat:  
fiksu liikkuminen
pyöräily
oppilas
koulu
Kuva
Lennart Makkula on uusi lapsipyöräilypormestari

Kiusaamiseen puuttuminen kouluilla

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluilla otettiin 1.10.2022 käyttöön kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka tavoitteena on vähentää kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä parantaa niihin puuttumista. Yhtenäinen toimintamalli luo yhdenmukaiset toimintatavat kaikille kouluille ja vahvistaa oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

koulu
koulukiusaaminen
puuttuminen
oppilas
oppilashuolto
ennaltaehkäisy
Kuva
Kämmenet päällekkäin. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko

Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja päivitetään vuosittain. Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille. Suunnitelmaa ylläpidetään K y m p p i R – palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista. Palveluverkkoa käsitellään sivistyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa vuosittain.  

Palveluverkon tarkastelussa huomioidaan  

päiväkoti
koulu
rakentaminen
kaavoitus
Kuva
Työnjohtaja katsoo rakennustyömaalle. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylä on DigiOne-edelläkävijäkuntana mukana koulujen uudenlaisten sähköisten palvelujen ja toimintakulttuurin kehitystyössä 

Jyväskylä on mukana vuonna 2019 käynnistyneessä laajassa oppimisen ja hallinnon sähköisten palvelujen kehittämisen DigiOne-hankkeessa Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen, Turun, Lahden ja Kuntien Tieran kanssa.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja parantaa oppijoiden ja oppilaitosten henkilöstön arkea sekä edistää oppimista, yhteiskehittämistä, yhdenvertai

Asiasanat:  
perusopetus
oppiminen
kehittäminen
digitaaliset palvelut
koulu
oppilas
opettaja
hallinto
pedagogiikka
viestintä
DigiOne
Kuva
Kolme oppilasta tutkiin tablettia vatsallaan maaten. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti

Jyväskylään muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

Sijaishuoltopaikka ilmoittaa lapsen Sisukas-tiimin erityisopettajille sähköpostitse [email protected] tai soittamalla Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajille:

Tuulikki Löppönen 050 470 1008 tai Taina Vaismaa 050 313 6147.

Sisukas
tiimi
lapsi
oppiminen
koulu
hyvinvointi

Oppilaan turvallisuus ja vakuutusturva

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja velvollisuus käyttäytyä asiallisesti. Jyväskylässä kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Niiden pohjalta koulut tekevät omat käytännölliset toimintaohjeensa. Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

turvallisuus
oppilas
koulu
vakuutus
tapaturma
korvaus
Kuva
Kaksi lasta istuu lattialla kasvokkain ja toinen osoittaa sormilla toista. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kompassikäynnit

Jyväskylän koulujen 6.-luokkalaisten Kompassikäynnit Jyväskylän taidemuseoon syksyllä 2024

Toiminnalliset ja osallistavat opintokäynnit edistävät laaja-alaista osaamista, etenkin ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua sekä monilukutaitoa. Vierailun aikana harjoitellaan myös museossa käyttäytymistä ja tuotetaan taiteen avulla uusia keksintöjä parempaan tulevaisuuteen. 

Tänä syksynä ennen syyslomaa tulevat yksi luokka kerrallaan pyöräillen tai kävellen ja syysloman jälkeen pääsääntöisesti kaksi luokkaa kerrallaan bussilla. 

taidemuseo
koulu
Kuva
Lapset katsovat teosta, Haanperä Jari Projektor B

Keljonkankaan yhtenäiskoulu

  • Hankesuunnitelma
  • Yhtenäiskouluun rakentuu opetustilat 640 oppilaalle, vuosiluokille 5-9
  • Rakennukseen sijoittuvat lisäksi Keljonkankaan kirjasto ja uusi nuorisotila.
  • Keljonkankaan yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa elokuussa 2021 osoitteessa Sohlberginkatu 3. 

Keljonkankaalle, Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmaukseen valmistuu elokuussa 2021 uusi monitoiminnallinen yhtenäiskoulurakennus, jonne sijoittuu perusopetuksen vuosiluokki

hanke
koulu
Kuva
Keljonkankaan yhtenäiskoulun havainnekuva. Kuva Rakennustoimisto Haahtela

Kouluruokailu

Hyvin suunniteltu, maistuva kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Ruokailutilanne on opetus- ja kasvatustilanne, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyvien ruokailutapojen omaksumiseen sekä toisen huomioonottamiseen. Vanhempien ja koulun aikuisten positiivinen ruokapuhe kannustaa oppilasta osallistumaan kouluruokailuun ja maistamaan rohkeasti uusia makuja. Ruokakasvatus on ilon kautta tapahtuvaa uteliasta ruokaan tutustumista, yhdessä kokemista ja ruuasta puhumista. 

ruokapalvelu
koulu
kouluruokailu
Kuva
Oppilaat syömässä koulun ruokasalissa / Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Huhtasuon yhtenäiskoulun vaativan erityisen tuen ryhmät

Huhtasuon yhtenäiskoulussa sijaitsevat vaativan erityisen tuen ryhmät, joissa annetaan opetusta neurologisesti vammautuneille, pitkäaikaissairaille ja kehitysvammaisille oppilaille. Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 1-9.

Hakuaika lukuvuoden 24-25 Huhtasuon vaativan erityisen tuen ryhmiin on 16.1.-30.1.24. Lisätietoja hakemisesta löytyy täältä.

Yhteydenotot

koulu
oppilas
kehitysvammainen
vammautunut
opetussuunnitelma
tuki
Kuva
Tyttö pallomeressä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Koulujen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 9.8.2023

syysloma 16.-20.10.2023 (viikko 42)
syyslukukausi päättyy 21.12.2023
joululoma 22.12.2023-6.1.2024

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2024

talviloma 26.2.-1.3.2024 (viikko 9)
koulu päättyy lauantaina 1.6.2024

Koulukohtaiset aloittamisen kellonajat sekä jaksojärjestelmän ajankohdat löytyvät kunkin koulun omilta sivuilta.

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2024

lukuvuosi
loma
koulu
Kuva
Tablet-tietokone ja avonainen oppikirja pöydällä / Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Opiskelu englanniksi tai ruotsiksi

Jyväskylässä on mahdollista suorittaa peruskoulu myös englannin tai ruotsin kielillä. 

Englanninkielistä opetusta antavat 1-6. –luokkalaisille Kortepohjan päiväkotikoulu ja 7.-9. –luokkalaisille Viitaniemen koulu. Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa voi opiskella myös englantipainotteisesti (ns.CLIL-opetus), jolloin osa oppiaineiden sisällöistä opetetaan englanniksi. Tämä opetus on tarkoitettu suomenkielisille lapsille.

opiskelu
kieli
opetussuunnitelma
oppilas
koululainen
koulu

Yksilöllisen opetuksen pienryhmät (YPR)

Yksilöllisen opetuksen pienryhmissä opiskelee koululaisia, joilla on kehitysvammaisuudesta johtuvia laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, kommunikoinnin, sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden ilmaisun haasteita. 

lapsi
oppiminen
tuki
opetussuunnitelma
oppilas
koulu
koululainen
Kuva
Poika asettelee kuvia taululle. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Perusopetuksen alueelliset pienryhmät

Oppilaan tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä tai koulussa erilaisin joustavin järjestelyin. Jos kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen keinoin, oppilas tarvitsee erityistä tukea. Erityistä tukea voidaan antaa monin eri tavoin: yleisopetuksen ryhmässä, koulun pienryhmässä tai alueellisessa erityisen tuen pienryhmässä. Tuen tarpeesta ja opetusjärjestelyistä keskustellaan aina yhdessä luokanopettajan, aineenopettajan, erityisopettajan ja oppilaan huoltajien kanssa.

oppilas
oppiminen
koulu
koululainen
yksilöllisyys
opetussuunnitelma
Kuva
tabletissa sovellus auki ja lapsen käsi käyttää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Koulunuorisotyö

Yhtenäiskouluilla ja yläkouluilla työskentelee nuorisonohjaajia opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. He tukevat nuorten kasvua ja hyvinvointia sekä lisäävät koulun yhteisöllisyyttä. Kouluissa tehtävää nuorisotyötä ovat osallisuuskasvatus, nuorisotiedotus ja -neuvonta, kerho- ja harrastetoiminta, kiusaamisen ehkäisy, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ryhmäytysten ja tapahtumien järjestäminen, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan tukeminen, pienryhmien ohjaus, vertaissovittelu ja välituntitoiminta. Koulunuorisotyön kohderyhmänä ovat 5.-9.-luokkalaiset. 

koulu
nuoriso
oppilas
oppiminen
Kuva
Oppilaita pöydän ympärillä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja on olennainen osa koulun henkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja opetuksen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

koulu
koti
koululainen
huoltaja
yhteistyö

Jälkkäriin hakeminen ja maksut

Jälkkäriin ilmoittautuminen Wilma-järjestelmässä on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella haetaan erillisellä lomakkeella: 

iltapäivä
toiminta
oppilas
koulu
Kuva
Tyttö istuu puunoksalla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen