Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarviokehyksen, jossa uudelleen valmistelun myötä kasvun ja oppimisen sopeuttamistarvetta pienennettiin miljoonalla eurolla. Miljoonan euron sopeutus jaettiin äänestysten jälkeen kokonaisuudessaan muiden toimialojen katettavaksi.

Vuoden 2025 talousarviokehys hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi viime viikon kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi palautetun talousa

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.5.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus käsitteli tänään osaltaan Jyväskylän asumisvisiota, joka katsoo vuoteen 2035. Asumisvisio etenee seuraavaksi valtuuston päätettäväksi. Myös Tammirinteen kaava etenee uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Asumisvisio2035 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoteen 2035 tähtäävän Jyväskylän asum

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2024 talousarviomuutokset. Muutokset ovat teknisiä valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen mukaisesti. Suurimmat muutokset tapahtuvat verotuloennusteessa, jota pienennetään 2,9 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksiin tehdään miljoonan euron vähennys.

Kaupungin toimintamenojen arvioidaan pienenevän Kevan tasausmaksumuutoksen myötä 400 000 eurolla.

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 19.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. kaava-asioita sekä hyväksyi äänestyksen jälkeen vastauksen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Jyväskylän kaupungin avaava tase 1.1.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet avaavan taseen muutokset sek

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevassa asiassa.

Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevasta hakemuksesta

Kaupunginhallit

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. sisäisen pankin päivitetyt ohjeet. Lintukankaan ja Nisulankadun kaavat etenevät valtuustoon.

Jyväskylän kaupungin avaava tase 1.1.2023

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueuudistuksesta a

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.12.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi vuoden viimeisessä kokouksessaan lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta. Kaupunginhallitus päätti myös Jyväskylän kaupungin perustietotekniikan ulkoistamisesta Kuntien Tiera yhtiölle 1.3.2024 alkaen.

Jyväskylän kaupungin lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2025-2032

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi la

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Harjun stadionin tarkennettu hankesuunnitelma etenee valtuustoon Jyväskylässä

Harjun stadionin tarkennettu hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi Jyväskylässä. Työllisyysaluetta lähdetään valmistelemaan Jyväskylän ja Muuramen yhteistyönä.

Harjun stadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Havainnekuva Harjun katsomon takaosasta. Kuva Uki Arkkitehdit Oy

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin olevan 8 vuonna 2024

Kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin olevan 8,0 vuonna 2024. Esitys syntyi 3 äänestyksen jälkeen. Valtuusto päättää veroprosenteista kokouksessaan 6.11.2024.

Vuoden 2024 tuloveroprosentin esitetään äänestysten jälkeen olevan 8 – kiinteistöveroihin ei muutoksia

Kaupunginhallitus päätti esittää v

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 23.10.2023 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus kävi osaltaan läpi kaupunginjohtajan talousarvioesitystä, joka tuli julkiseksi tänään. Lisäksi käytiin läpi kuluvan vuoden talouden toteumaa.

Kaupunginjohtajan vuoden 2025 talousarvioesitys 

Kaupunginjohtaja julkaisi tänään oman talousarvioesityksensä.

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 9.10.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli mm. syksyn talousarviomuutoksia ja antoi lausuntonsa Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2024-2026.

Syksyn 2023 talousarviomuutokset etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan syksyn 2023 talousarviomuutoksia, jotka etenev

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.9.2023 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa valtatien 4 parantamisesta aiemmin asettamansa ohjausryhmän kannanottoon mukaisena. Ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että selvitystyö on osoittanut, että valtatien ja katuverkon liittymäjärjestelyt Kankaan ja Seppälän välissä voidaan toteuttaa tiesuunnitelmasta poiketen Tourulantiehen ja Seppäläntiehen tukeutuen.

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.9.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yksimielisesti, että Hippoksen periaatepäätöstä tarkennetaan ja Älylän asemakaavamuutos hyväksytään. Lisäksi hallitus antoi lausuntonsa Pitkäkatu 25:n valitusasiassa.

Hippos-hankkeen periaatepäätösten tarkentaminen etenee valtuustoon 

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli osaltaan Hippos-hankkeen peria

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.9.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupunki järjestäisi henkilöasiakkaiden TE-palvelut itsenäisesti jyväskyläläisille asukkaille TE-uudistuksen toteutuessa vuoden 2025 alussa. Älylän kaava-asia siirrettiin käsiteltäväksi ensi maanantain kokouksessa.

TE-palveluiden siirto paikallistasolle vuoden 2025 alusta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupunk

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti käynnistää koko kaupunkia koskevan yhteistoimintamenettelyn

Jyväskylän kaupunginhallitus kävi läpi kuluvan vuoden toiminnan ja talouden ennustetta, joka ennakoi 6,4 miljoonan euron ylitystä kaupungin talouteen. Hallitus päätti myös käynnistää koko kaupunkia koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Jyväskylän kaupungin talouden ja toiminnan puolivuosikatsaus ennakoi 6,4 miljoonan euron ylitystä

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tal

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän uudistunut kaupunginhallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa

Jyväskylän kaupunginhallitus kokoontui hieman uudistuneella kokoonpanolla ensimmäiseen kokoukseensa ja käsitteli joukon syksyn kokouskäytänteisiin liittyviä asioita.

Kaupunginhallituksen kokoukset ja kokouskäytännöt

Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa tai iltakoulunsa syyskaudella aina maanantai

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää valtuustolle Education Facilities Oy:n osittaista myyntiä

Jyväskylän kaupunginhallitus piti tänään ylimääräisen kokouksen, jossa ainoana käsiteltävänä asiana oli Jyväskylän Education Facilities Oy:n osittaisjakautuminen ja jakautumisen myötä muodostuvan uuden yhtiön (Apollo Oy) osakekannan myynti.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hyväksyy Education Facilities Oy:n osittaisjakautumisen rekisteröi

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson