Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 8.12.2021 liikunnan rakennushankkeita, olosuhdeohjelma sekä käyttötaloussuunnitelma

02.12.2021
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 8.12.2021. Asioina on muun muassa pesäpallostadionin hankesuunnitelma, lausunto jalkapallohallin sijoittumisesta, liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma, liikuntarakentamisen valtionavun hakeminen vuodelle 2022 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelma ja vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen.

Hippoksen pesäpallostadion hankesuunnitelmavaiheessa

Hippoksen uuden pesäpallostadionin suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa kulttuur

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
liikunta
rakentaminen
liikuntapaikka
olosuhdeohjelma
talous
Kuva
Harjun Stadionilla urheilijoita aurinkoisena päivänä

Jyväskylän kaupunginjohtajan talousarvioesitys on alijäämäinen – Palveluiden hyvä taso kuitenkin säilyy eikä veroja olla korottamassa

25.10.2021
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto julkaisi tänään oman esityksensä Jyväskylän kaupungin talousarviosta vuodelle 2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erityisesti erikoissairaanhoidon menojen kasvun takia talousarvio on 18,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Palvelutasoon ei kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetä merkittäviä muutoksia ja verotus säilyy nykyisellä tasolla.

Jyväskylä jatkaa vahvaa kasvuaan. Kaupungin väestön kasvoi tammikuusta elokuuhun mennessä yhteensä 726 henkilöllä.

Asiasanat:  
talous
talousarvio
Kuva
Jyväskylä-viiri kaupungintalon juhlasalin pöydällä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 15.9. talousarvioesitys 2022

09.09.2021
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antaa keskiviikon 15.9. kokouksessa näkemyksensä vuoden 2022 talousarviosta ja Tilapalvelun talonrakennusinvestointiohjelmasta vuosille 2022-2026.

Lisäksi jaossa ovat syksyn kulttuuri- ja liikunta-avustukset.

Asiasanat:  
lautakunta
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
talousarvio
budjetti
talous
kokous
päätös
Kuva
Hippoksen pesäpallostadion

Talousneuvola

Ota rohkeasti yhteyttä pienten tai isojen talous- ja rahahuolien kanssa talousneuvolaan. Kysymyksesi voi koskea esimerkiksi laskun maksua, velkaantumista, perintää, ulosottoa tai talouden menojen ja tulojen tasapainottamista.

Talousneuvolaan yhteys puhelimitse tai voit käydä paikan päällä

Talousneuvolaan saat yhteyden puhelimitse numeroon 050 476 4697 tai tule käymään paikan päällä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Matarankatu 6, Jyväskylä. 

talousneuvola
talousneuvonta
talous
raha-asiat
velkaantuminen
Kuva
Rahaa pöydällä

Jyväskylän kaupungin johtoryhmä sitoutuu palkattomiin vapaisiin talouden tasapainottamiseksi – haaste palkattomista vapaista lähetetään myös toimialoille

23.11.2020
Jyväskylän kaupungin johtoryhmän jäsenet päättivät tänään sitoutua osaltaan talouden tasapainottamisohjelmaan pitämällä tulevan vuoden aikana vähintään viikon palkatonta vapaata tai vaihtamalla lomarahojaan vastaavasti vapaaksi.

Johtoryhmässä linjattiin, että säästötalkoisiin voi myös osallistua pitämällä aiemmilta vuosilta mahdollisesti kertyneitä säästövapaita ja pienentä

Asiasanat:  
talous
talousarvio
henkilöstö
Kuva
Rahaa pöydällä

Kaupunginjohtajan katsaus 2018

Talous on kaikilla mittareilla tasapainossa

Jyväskylän kaupungin vuosikate toteutui muutettua talousarviota parempana ja oli poistojen suuruinen. Vuosi oli ylijäämäinen ja lainojen määrä laski. 

talous
tilinpäätös

Liikuntapääkaupunki 2018

Liikunnan ja hyvinvoinnin osaaminen on Jyväskylän erottautumistekijä. Hippoksen alueesta on muodostumassa kansainvälinen liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymä. Kaupunki luo myös mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen ja kehittää yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia, muun muassa lähiliikuntapaikkoja rakentamalla. Lasten ja nuorten liikuntaa edistetään aktiivisesti päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia opiskelun ja urheilun yhdistämiseen kaikilla koulutusasteilla.

talous
tilinpäätös

Resurssien viisas käyttö 2018

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut (KV25.5.2015) pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta: jätteettömyyttä ja päästöttömyyttä. Resurssien viisas käyttö edellyttää muun muassa eheän yhteiskuntarakenteen toteuttamista, kestävän liikkumisen ja kiertotalouden edistämistä, uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä kestävien, eettisten ja innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Myös kaupunkitilojen avaaminen paremmin kaupunkilaisten käyttöön kuuluu kärjen teemoihin samoin kuin se, miten digitalisaation keinoin tehostetaan toimintoja ja lisätään palvelujen saatavuutta.

talous
tilinpäätös

Raikas ja kasvava elinvoima 2018

Jyväskylää vahvistetaan vetovoimaisena koulutuskaupunkina, korkean osaamisen ja tutkimuksen keskuksena sekä kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina. Kaupunkikehitysalustoilla, hyvällä yhteistyöllä alueen oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä erilaisilla muilla kumppanuuksilla tuetaan yritysten kasvua ja uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä. Myös kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa edistetään aktiivisin toimin.

talous
tilinpäätös

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 2018

Jyväskylän kaupunki edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta sekä tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Kaupunki panostaa erityisesti lasten ja nuorten terveeseen kasvuun ja oppimisen mahdollisuuksiin. Tässä strategiakärjessä huomioidaan kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet, joihin sisältyvät muun muassa yksinäisyyden vähentäminen, eriarvoistumisen loiventaminen sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Konsernihallinto

1. Vahvistamme ennaltaehkäisevää päihdetyötä Jyväskylässä.

talous
tilinpäätös

Rahoituslaskelma 2018

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

 

talous
tilinpäätös

Tuloslaskelma 2018

Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu. 

  

talous
tilinpäätös

Kaupunkistrategia 2018

Syksyllä 2017 päivitetty kaupunkistrategia kiteyttää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta keskeiset periaatteet, päämäärät ja toimintalinjaukset, jotka ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja toimintaa. Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa strategiaa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi.

talous
tilinpäätös

Perusturva, riskienhallinnan toteutuminen 2018

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Perusturvalautakunta vastaa tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Perusturvalautakunnan toimivalta ja vastuu korostuu päätöksenteossa ja toiminnan seurannassa.

talous
tilinpäätös